Om brugstedet.dk

 

Brugstedet.dk er Geoforums eksempelportal med fokus på anvendelse af geografisk information (GI).
Portalen fungerer som kommunikations- og markedsføringsplatform og er alles adgang til idéer, løsninger og færdige eksempler.

Brugstedet.dk blev etableret i foråret 2012 i et projektsamarbejde mellem Geodatastyrelsen (nuværende Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering) og Geoforum. I projektets regi blev 30 anvendelseseksempler udvalgt, bearbejdet og publiceret. Siden har mange flere idéer, eksempler og færdige løsninger fundet vej til sitet og udgør med over 80 eksempler den idébank, som målet med Brugstedet.dk er.

På Brugstedet.dk finder du en samling af konkrete eksempler på, hvordan geografisk information kan skabe værdi for offentlige myndigheder og private virksomheder.

Læs hvordan geografisk information kan danne grundlag for fx overblik, effektivisering, planlægning, formidling og beslutningstagning. Eksemplerne kan bruges af alle, der ønsker inspiration og idéer til anvendelse af geografisk information i deres forretning eller forvaltning.

Brugstedet.dk er en fælles kommunikationsplatform for hele det danske geodatadomæne.

Bag Brugstedet.dk er en redaktion, som på frivillig basis driver sitet og aktiviteterne omkring det. Det indebærer blandt andet at administrere de eksempler, der bliver sendt ind. For at skabe endnu mere fokus på og opmærksomhed omkring de mange gode idéer, der er i geodata-verdenen, lancerede redaktionen i 2015 Geodataprisen. Den bliver uddelt hvert år i to kategorier. De primære opgaver for redaktionen er  planlægning og afholdelse af kåringsfesten.


Redaktionen

Formand Lennart Christoffersen
KL

Trine Vejlskov Jensen
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Thomas Mølhave
SCALGO

Søren Tollund Christensen
Geoinfo

Mette Borg
Geoforum