Om BrugStedet

 

Brugstedet.dk er Geoforums eksempelportal med fokus på anvendelse af geografisk information (GI).

Portalen fungerer som kommunikations- og markedsføringsplatform og er alles adgang til idéer, løsninger og færdige cases.

Brugstedet.dk blev etableret i foråret 2012 i et projektsamarbejde mellem GST og Geoforum. I projektets regi blev 30 anvendelseseksempler udvalgt, bearbejdet og publiceret. Siden har mange flere idéer, cases og færdige løsninger fundet vej til sitet og udgør med over 80 eksempler den idébank, som målet med brugstedet.dk er.

I april 2015 blev Geodataprisen uddelt for første gang ved en stor prisfest, som Brugstedet-redaktionen arrangerede. Geodataprisens tilblivelse er en markering af, at Geoforum ønsker at bakke op om alle de gode idéer, som branchen er fuld af, og som vi ønsker skal deles på kryds og tværs – og gerne på brugstedet.dk.

Kommissorium

 

Redaktionsmedlemmer:

Lennart Christoffersen, formand
KL

Thomas Mølhave
SCALGO

Søren Tollund Christensen
Geoinfo

Anne Vendeløkke Olsen
Volue

Mette Borg
Geoforum