Den Digitale Havplan

Den Digitale Havplan

Den Digitale Havplan Danmarks havplan sætter rammen for den fremtidige udvikling af de danske havområder. I en klassisk bekendtgørelse ville dette kræve en lang rapport med mange hundrede siders kortbilag eller koordinator. I stedet valgte Søfartsstyrelsen at udvikle...
Gode naturoplevelser – og friluftsdata – til alle!

Gode naturoplevelser – og friluftsdata – til alle!

Gode naturoplevelser – og friluftsdata – til alle! Naturen tilbyder noget til alle: Et sted, hvor man kan få mange gratis oplevelser, nyde roen eller udfordre sig selv hver eneste dag, både til lands, til vands og i luften. Uanset hvor man bor, eller hvor gammel...
Bedre klimaløsninger med borgerinddragelse

Bedre klimaløsninger med borgerinddragelse

Bedre klimaløsninger med borgerinddragelse På vandkortet.dk inviteres lokale beboere og besøgende til aktivt at engagere sig i nogle af de klimaudfordringer, som verden kommer til at stå over for i fremtiden. Således opfordres borgerne til at hjælpe med at indsamle...
3D bymodel til visuel formidling af klimaprojekt

3D bymodel til visuel formidling af klimaprojekt

3D bymodel til visuel formidling af klimaprojekt For at kunne forklare kommende projekter i Vejle, har vi lavet et setup, hvor vi anvender vores 3d bymodel til at fortælle historien om projekterne på en lækker og let forståelig måde. I dette konkrete eksempel handler...