Bedre klimaløsninger med borgerinddragelse

Bedre klimaløsninger med borgerinddragelse

Bedre klimaløsninger med borgerinddragelse På vandkortet.dk inviteres lokale beboere og besøgende til aktivt at engagere sig i nogle af de klimaudfordringer, som verden kommer til at stå over for i fremtiden. Således opfordres borgerne til at hjælpe med at indsamle...
3D bymodel til visuel formidling af klimaprojekt

3D bymodel til visuel formidling af klimaprojekt

3D bymodel til visuel formidling af klimaprojekt For at kunne forklare kommende projekter i Vejle, har vi lavet et setup, hvor vi anvender vores 3d bymodel til at fortælle historien om projekterne på en lækker og let forståelig måde. I dette konkrete eksempel handler...