Nyt kvalitetsmatrikelkort

Nyt kvalitetsmatrikelkort

Nyt kvalitetsmatrikelkort Et nyt, landsdækkende, opdateret matrikelkort for Danmark, hvor skel og jordstykker er kategoriseret på baggrund af deres geometriske kvalitet. Formålet med denne tematisering af matrikelkortet er få borgere, sagsbehandlere,...
Få oplysninger om en ejendom direkte på mobilen

Få oplysninger om en ejendom direkte på mobilen

Få oplysninger om en ejendom direkte på mobilen Hvem er ejer af denne ejendom? Hvad står der i BBR og i matrikelregisteret? Har ejendommen været handlet? Det er blot nogle af de spørgsmål, som du hurtigt kan få svar på med appen VisEjendom fra GIS4Mobile. Sådan gør du...
Bliver din bolig oversvømmet?

Bliver din bolig oversvømmet?

Bliver din bolig oversvømmet? Er din bolig sikret imod nuværende eller fremtidige havspejlsstigninger? I dette eksempel er havspejlsstigninger modelleret med 10cm intervaller for havspejlsstigniner på 100-300 cm. Ved de voldsomme 100-års stormhændelser, som vejret har...