Vurdering af placering

Hvor stort er markedspotentialet? Hvem er kunderne? Hvor meget trafik er der i området? Hvor stort er konkurrence presset og hvor stor en markedsandel har vi idag? Alle disse spørgsmål kan besvares med Mapicture Sweetspot.

Sweetspot er en online service der drives af Mapicture ApS. Data kommer fra mange kilder, og beregningerne er nøjagtige og individuelle for hver prik, du sætter.

Det er hurtigt og nemt at starte en analyse og få beregnet:​
– markedspotentiale i kroner
– konkurrencepres
– kundesegmenter

Resultaterne vises:
– interaktivt på skærmen
– som pdf-rapport
– i excel

Du sparer tid og får et faktuelt grundlag til dine vigtige beslutninger.

Mapicture Sweetspot er en online kortservice som førende kæder indenfor detailhandel anvender i dag. Brugerne logge sig ind online, sætter en prik på et kort og kan indenfor få minutter besvare spørgsmål som,

– hvor stort er det samlet markedspotentiale?
– hvor stort er markedspotentialet for enkelte produkter?
– hvor er der længst til hvilke typer af butikker?
– hvornår køber kunderne ind?
– hvor meget trafik er der i området?
– hvor stort er konkurrencepresset?

Resultaterne kan downloades i pdf-rapporter eller excel-regneark.

Operationel analyser
Vurdering af én bestemt placering. Kunderne anvender i dag Sweetspot til at vurdere potentielle nye eller eksisterende placeringer. Med få klik får de faktuelle beregninger og spatiale analyser der førhen ikke var mulige at beregne med normale desktop GIS-løsninger.

Strategisk analyser og planlægning
Overordnet strategi og planlægning også løses med Sweetspot gennem Big Data beregninger med +500 mio. oplandsanalyser, Data Mining modul med tvillingeanalyser (hvilke to butikker har ens strukturelle forhold) og benchmarking med klyngeanalyser viser grupper af butikker med samme oplande.

– Hvad er vores strategiske fordel?
– Hvad vil 15 nye butikker betyde for vores strategi?
– Hvilke 5 af 200 mulige placeringer er bedst?

Platformen
Vi har siden 2013 udviklet en platform der anvender open street map, trængsels målinger fra en flåde af 2.500 erhvervskøretøjer med nøjagtige GPS målinger af hastigheder på veje og GTFS fra rejseplanen til at beregne nøjagtige oplande.

Endvidere vises mange af de frie grunddata sammen med vores beregninger og kommercielle data. Oplande kombineres med klynget 100 x 100 kvadratnetcelle-data om husstande, trafiktællinger, forbrugerundersøgelser om indkøbsvaner, matrikelkort, kommuneplaner og meget mere.

Alle frie grunddata kommer til deres ret, og værdien for vores kunder kan måles i meget store beløb.