Visualisering og integration af bygningsmodeller i webGIS

Komplette bygningsmodeller indeholder store mængder kompleks 3D data, der kan gøre det udfordrende at tilføje en spatial kontekst og sammenligne på tværs af modeller. Ofte bliver modellerne kun brugt i projekterings- og udførelsesfasen i specialiserede BIM programmer, selvom dataen også kan skabe stor værdi i GIS med de nyeste muligheder indenfor 3D webGIS. Tænk, hvis du som borger enkelt kunne se 3D-modeller med planlagte bygge- og infrastrukturprojekter, og få en helt ny indsigt i hvordan byplanlægningen påvirker ens lokalmiljø på godt og ondt.

Vi har startet internt med at samle vores projekterede bygningsmodeller i en samlet database, som muliggør en effektiv erfaringsopsamling og benchmarking på tværs af projekter. En vigtig forudsætning er en effektiv importproces, hvor data automatisk bliver georefereret og simplificeret ud fra simple projektoplysninger. For at skabe en bedre kontekst har vi samtidig implementeret de nyeste metoder for rekonstruktion af eksisterende bygninger til LOD2.2 niveau.

Dette er første skridt for at åbne op for mulighederne med BIM data i GIS, som enkelt kan blive offentlig tilgængelig og bidrage til den virtuelle formidling af både planlagte projekter og den eksisterende bygningsarv.

Målgruppe

Kategori

Verdensmål

  • 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • 9. Industri, innovation og infrastruktur
  • 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund