Værktøj til beregning af skadesøkonomi ifm. oversvømmelser

De danske kommuner har i deres arbejde med DK2020 og klimatilpasning brug for at vide, hvor det giver mest mening at sætte ind overfor oversvømmelser. Det er her vigtigt at kunne beregne skadesøkonomi og se på risikokort-lægningen.

Geo Fyn og ejerkommunerne i det fynske har derfor gennemført et projekt i samarbejde med DTU og to leverandører, der har resulteret i et værktøj, som kan løse dette.

Klimatilpasningsopgaven er kompleks og der er brug for samarbejde og vidensdeling på tværs af stat, kommuner, leverandører, mv. Værktøjet er derfor udviklet som Open Source, så det er frit tilgængeligt for alle.

Målgruppe

Kategori

Verdensmål

  • 13. Klimaindsats