Værdifulde data om havvindmøller

Data om havvindmøller er hovedsageligt rettet imod myndighedernes arbejde, særligt inden for maritim planlægning, men også for andre interessenter kan servicen have stor værdi.

SDFE og Energistyrelsen samarbejder om at udstille data om havvindmøller på Kortforsyningen. Energistyrelsen har lanceret en service, der giver let tilgængeligt overblik over Danmarks havvindmøller. Data distribueres via SDFE’s distributionskanal Kortforsyningen.

Havet bruges nemlig af flere og flere og til mange forskellige aktiviteter som fiskeri, olie og gasudvinding, internationale sejladsruter, forsvarets aktiviteter mv. Derfor bliver det stadig vigtigere, at have gode og tilgængelige data, som kan bruges til eksempelvis Danmarks kommende havplanlægning, hvor de mange forskellige anvendelser af havet skal balanceres. Også forskere og konsulenter, der beskæftiger sig med vedvarende energi, får det nemmere, da de nu kan hente alle data om havvindmøller ét sted.

Let adgang til gode offentlige data er en vigtig forudsætning for udviklingen af den offentlige sektor og for privat vækst. Derfor samarbejder SDFE med en række andre myndigheder om at sikre let adgang til flere offentlige data via SDFEs distributionskanaler.