Transporttrackeren

Hvor mennesker i byerne ser offentlig transport som en selvfølge, er det ikke det samme i det åbne land. Transporttrackeren er en idé til en app der hjælper rejsende uden for faste busruter.

‘Transporthackeren’ vandt 1. prisen på Geoforums idékonkurrence for gymnasier på Kortdage 2012. Dette er beskrivelsen af projektet.

20 % af den danske befolkning bor i landdistrikter eller i byer med færre end 1000 indbyggere. Hvor mennesker i byerne ser offentlig transport som en selvfølge, er det ikke det samme i det åbne land.

Derfor er tiltag som fx Telebussen introduceret – busrutter i særlig drift der tager sig af ‘de fortabte sjæle’ som står uden fast busrute. Vil man med en Telebus, skal man ringe – og vupti, kommer bussen. Men sådan er det bare ikke altid. Alternativet – en taxi – kan man heller ikke altid regne med langt fra storbyerne, eller hvis budgettet til at køre eller rejse for er begrænset.

Derfor introducerer vi Transporttrackeren – en app som viser dig din Telebus’ aktuelle busrute, og hvor du kan tilføje din egen position ved hjælp af den nyeste teknologi inden for geodata. App’en aflæser hvor du er, i forhold til bussen, så du straks kan finde ud af at komme hjem eller videre, helt uden en opringning.

App’en ændrer ruten hos buschaufføren, idet du melder dig på ruten; straks ved chaufføren hvor du er, og hvor du skal hen. På den måde løses hårknuder for dig og andre som bruger app’en; men også trafikselskaberne som udbyder Telebusser, kan lettere tilfredsstille de ellers (potentielt) utilfredse kunder.

I grænsetilfælde
Hvis der simpelt hen ikke er en bus til rådighed, beregner Transporttrackeren straks tiden der går inden næste bus, andre transportmuligheder, og ikke mindst hvad det vil komme til at koste med taxi som alternativ. Derfor er du altid opdateret om rejsemulighederne i dit liv. At rejse er at leve – lige nu!