Trængselskort viser hvor trafikpropperne er

Kan man køre ti minutter senere fra jobbet og stadig være hjemme til normal tid? Et nyt trængselskort gør det muligt at forudse hvor, og hvornår, hastigheden falder på de danske veje.

Et nyt trængselskort viser hastigheden på de danske veje dagen igennem. På den måde kan man se hvor trafikpropperne typisk opstår, og ikke mindst hvornår.

– Med kortet kan man se, om det kan betale sig at køre af sted et par minutter før planlagt eller om det måske er bedst at vente nogle minutter. Eksempelvis viser kortet, at hvis man kan undgå at køre på Randersvej i Aarhus mellem ca. 7:30 og 8:15 så undgår man at skulle køre strækningen med 25 km/t og så kan man i stedet køre strækningen med 55 km/t, fortæller Kristian Torp, som er en af forskerne bag det nye kort.

Trængselskortet er ikke kun målrettet de morgenfriske bilister. Også lokale beslutningstagere kan bruge kortet til at vurdere om der er behov for tilpasninger på det lokale vejnet.

Hastigheden minut for minut
Det nye trængselskort blev lanceret i efteråret 2012 og er udviklet af forskere på Aalborg Universitet. Trængselskortet er baseret på GPS-observationer fra ca. 11.000 køretøjer (patienttransporter) og bliver opdateret med GPS-målinger fra 3.000 køretøjer om dagen.

Med de mange GPS-observationer får systemet dagligt oplysninger om den kørte hastighed på en lang række vejstrækninger på alle tider af døgnet. Med disse oplysninger beregner systemet, dels hvor tæt trængslen er i løbet af døgnet, og dels hvor meget hastigheden falder på bestemte vejstrækninger i løbet af døgnet. Hastigheden bliver i øjeblikket beregnet i intervaller af 15 minutter, men det er målet at få så mange observationer, at man kan beregne hastigheden minut for minut.

Kortet viser trængslen med farver. Det betyder, at vejstrækninger med deciderede trafikpropper er sorte, strækninger med store problemer er røde, mens orange strækninger er plaget af lettere problemer og grøn ingen problemer.

Også målrettet loklae politikere og beslutningstagere
Kortets oplysninger om hastighed og trængsel er ikke kun beregnet til at lette de danske bilisters hverdag. Tankerne bag kortet er, at også borgmestre og andre beslutningstagere skal kunne bruge kortet til at udpege problemer på vejnettet. Kortet viser nemlig, at det ikke kun er hovedstadsområdet og de store byer der er ramt af trængsel.

– Det er overraskende for mig, at se hvor stor trængsel der er på indfaldsvejene og i bymidterne i stort set samtlige mellemstore provinsbyer. Trængsel er ikke kun et storbyfænomen, siger Kristian Torp og fortsætter. – Hver enkel kommune går ind og ser hvor der er trængsel på kommunens vejnet – i princippet kan man se om et lyskryds eller en rundkørsel ikke virker efter hensigten og derfor bør rettes til.

Læs mere
Du kan selv se kortet her: http://daisy.aau.dk/its/