Tjek geologien i dit område

Med Appen MapItWell, kan du se om din nabo evt. skulle have en boring i haven, eller finde frem til vandanalysen af de boringer som dit vandværk benytter til dit drikke vand.

Med Appen MapItWell, kan du se om din nabo evt. skulle have en boring i haven, eller finde frem til vandanalysen af de boringer som dit vandværk benytter til dit drikke vand.
Hvis der findes boring tæt på din ejendom kan du se den geologiske sammensætning af undergrunden ved at kigge på borerapporten.

Data baseret på udtræk fra Jupiter
Appen MapItWell benytter de offentligt tilgængelige data som alle kan hente hos GEUS’ JUPITER database. Boringer inden for et postnummer kan visualiseres på kort, eller vises som en liste. Fra listen eller kortet er det muligt at få vist en borerapport.

Anvender Augmented Reality (AR)
Ved at benytte MapItWell i portrait mode (vend ipad på højkant) kan det indbyggede GPS modul samt kameraet benyttes til at visualiser i hvilken retning en valgt boring befinder sig, dette hedder “Augmented Reality”. Augmented Reality aktiveres ved at trykke på teksten/knappen “AR”.

GEUS er kilden
Citat fra GEUS hjemmesiden:
Databasen indeholder over 240.000 boringer med bl.a. følgende informationer:
 teknisk opbygning af boringen,
 geografisk placering,
 administrative oplysninger,
 geologisk beskrivelse,
 vandstandspejlinger og
 grundvandskemiske prøver og analyser.

Derudover indeholder den over 35.000 vandindvindingsanlæg(vandværker, markvandingsanlæg, m.v.) med følgende informationer:
 geografisk placering,
 administrative oplysninger,
 drikkevandskemiske prøver og analyser,
 oppumpede vandmængder og
 tilladelser til vandindvinding.