Termografisk trafik tracking – et døgns trafikadfærd i GIS

Termografisk videoanalyse gør det muligt at undersøge og dokumentere trafikal adfærd over en lang periode uden at kunne identificere enkeltpersoner.

Med et termisk kamera kortlægges cyklisters, fodgængeres og bilers bevægelsesmønstre ved hjælp af Computer Vision, der tracker bevægelser i videoen, og leverer georefererede punktdata til en PostGIS database. Punktdata samles til spor for hvert tracket objekt, analyseres i tid og rum i databasen, og visualiseres i QGIS og Spatial Suite.

Gladsaxe Kommune har sammen med Sweco og Aalborg Universitet anvendt metoden over et døgn i et lyskryds. Resultaterne er sammenholdt med traditionel trafiktælling i spidsperioderne morgen og eftermiddag. Casen er at undersøge skolebørns trafikale adfærd samt ulovlig cykling modstrøms på en ensrettet cykelsti. Fra datasættet kan også trafiktal og hastigheder for motoriseret trafik igennem krydset udledes.

Se eksempel
På side 67-70 kan man læse mere om projektet.