Solsimulering

Ganske kort fortalt, så kan en solsimulering simulere solens skyggefald fra bygninger og træer.

Prøv at klikke på knappen “Se eksempel” og indtast en adresse i Danmark i søgefeltet i det vindue, der kommer op. Herfra kan man se solens bevægelse over dagen på en given lokalitet.

God fornøjelse!