Socioøkonomisk Aarhuskort

Det Socioøkonomiske Aarhuskort viser registerdata om kommunens borgere og virksomheder på en let og overskuelig måde.

I Aarhus Kommune er der et bredt ønske om og et behov for at bringe registerdata i spil. De mange data har et stort potentiale for at kvalificere og målrette den kommunale indsats via bedre beslutninger. Kortet anvendes på tværs af kommunens opgaver – både i administrationen og på det politiske niveau.

Socioøkonomisk Aarhuskort indeholder data fra januar 2016 om den geografiske fordeling af henholdsvis borgere, virksomheder og bygningsmassen i Aarhus Kommune.

Der udstilles følgende data i Socioøkonomisk Aarhuskort:

 • Aldersfordeling
 • Befolkningsudvikling for 2015
 • Fordeling af børn og unge
 • Statsborgerskab
 • Civilstand
 • Fordeling af familietyper
 • Boligtyper
 • Ejerforhold af boliger
 • Boligstørrelse
 • Boligareal per person
 • Boliger med installationsmangler
 • Bygningsalder
 • Antal arbejdspladser
 • Socioøkonomiske rapporter (indeholder data om eksempelvis uddannelsesniveau, person- og husstandsindkomst) – data leveres af Danmarks Statistik/ Geomatic.

Løsningen giver ved hjælp af kortet som indgangsvinkel et hurtigt overblik over relativ store datamængder; eksempelvis hvordan bestemte aldersgrupper er over/under repræsenteret i forskellige områder i kommunen.

Løsningen er udarbejdet i ArcGIS Online