Smidigere administration af arealstøtten

Geodata spiller en central rolle for ansøgere og sagsbehandlere, når Landbrugs- og Fødevareministeriet skal administrere ansøgninger om EU-landbrugsstøtte.

Internet Markkort 2.0 giver landmændene mulighed for nemt at indtegne de arealer, de ansøger om tilskud til og få overblik over arealernes offentlige registreringer. Landmænd kan også indtegne deres marker og indsende forslag til ændring af markblokke. Systemet indebærer fuld digital sagsbehandling af hele forløbet fra  indsendelse af ansøgninger, over behandling af ansøgningen, til den afsluttende udbetaling af støtten.

Én digital indgang for landbruget
Det nye system gik i luften d. 1. februar 2012. Den største opgave er administration af 50.000 ansøgninger om EU-landbrugsstøtte (udbetaling af 7 milliarder kroner). Systemet tilbyder én digital indgang for ansøgeren og adgang til alle udfyldte ansøgninger, breve og fuldmagter til for eksempel landbrugskonsulenter og geografiske oplysninger om egne arealer og indtegning af marker. 

Fuldt integreret GIS-platform
Kortoplysninger og behandling af disse spiller en central rolle i administrationen – både når det kommer til støttetildeling og i den daglige drift i landbruget. Derfor er der med Internet Markkort 2.0 etableret en fuldt integreret GIS-platform, som stilles til rådighed for både ansøgere, sagsbehandlere og andre interessenter.

Indtænkt i løsningen er også elektroniske fuldmagter. Med en elektronisk fuldmagt kan en konsulent eller andre sende forslag til ændring af markblokke eller skemaer på vegne af en landmand. Tidligere kunne landmænd kun sende ind for deres egen bedrift.