Sikker sejlads i danske farvande

Med Søfartsstyrelsens informationssystem, der blandt andet udnytter geodata, højnes sikkerheden og informationsniveauet for sejlende i de danske farvande.

AIS (Automatic Identification System) gør det muligt for skibe at udveksle oplysninger om identifikation, navigation (f.eks. position, kurs og fart) og rejserelaterede data (f.eks. destination og dybgang). Det øger sikkerheden ved sejlads i de danske farvande, og systemet udbygges løbende med nye funktioner.

Virtuel afmærkning og meget mere
AIS er obligatorisk for alle skibe over 300 bruttotons, og fås også i en lettere udgave til mindre fartøjer. I dag anvender Søfartsstyrelsen AIS til en række funktioner:

  • Datavisning i realtid – skibsfarten her og nu
  • Historiske data – spole tilbage og se skibes sejlmønstre på et bestemt tidspunkt
  • Statistik – hvor mange og hvilken type skibe, der sejler hvor
  • Virtuelle sømærker – afmærkning, der kun findes i AIS-systemet, og som kan ses på skibenes informationsskærme
  • Automatisk udsendelse af navigationsadvarsler

Ved kæntringer kan myndighederne via AIS eksempelvis afmærke vraget virtuelt, så det kan ses på andre skibes AIS-display og på den måde sikre at skibe, der er på vej ind i området, får advarslen. Senere kan AIS-systemets historikfunktion være med til at afgøre, hvor meget trafik der er i det pågældende område, når det skal besluttes, om vraget er til fare for skibstrafikken og skal fjernes.

AIS finder oliesynderen
Søfartsstyrelsen (der har overtaget en del opgaver fra det tidligere Farvandsstyrelsen) har  flere samarbejdsaftaler om AIS, blandt andre med det svenske meteorologiske institut. De har udviklet et modul, der, ud fra strømforhold og mange andre faktorer, kan beregne, hvor et olieudslip flyder hen. Kobles AIS til, kan man også regne ‘baglæns’ fra udslippets nuværende position, og finde ud af, hvilket skib udslippet kommer fra.

Afdækker sejladsen i Nordsøen
Igennem et samarbejde med Mærsk Olie og Gas A/S er det også blevet muligt at få en bedre dækning af sejladsmønstret i Nordsøen. Basestationer placeret på boreplatformene opsamler signaler fra de AIS-udstyrede skibe, der sejler i dansk farvand og registrerer sejladsen.

Læs mere
Download rapport om AIS fra Søfartsstyrelsen (pdf) 

Sikker sejlads i danske farvandeSikker sejlads i danske farvande