Se ledningsdata med Augmented Reality

Indlægget vil præsentere resultater fra mit ph.d.-projekt, hvor jeg over dit sidste 3 år har arbejdet med visualisering af ledningsdata i marken med Augmented Reality (AR). I den periode har jeg udviklede nye AR visualiseringsteknikker til at vise 3D punktskyer af ledningsgrave, samt nye teknikker til at visualisere traditionelle GIS ledningsdata.

Resultater fra interviews indsamlet efter fremvisning af min AR løsning til ledningsejere og entreprenører vil blive præsenteret. Jeg vil komme ind på hvorvidt mine egne-udviklede AR visualiseringsteknikker kan skabe bedre overblik af nedgravet infrastruktur og dermed danne et bedre grundlag for mere effektivt og fejlfrit anlægsarbejde. En video af AR løsningen, som blev vist til fremvisningen, kan ses her: https://tinyurl.com/4e843zdr.