Se huspriser på smartphone

Peg på et hus med din smartphone, og se hvornår det er bygget, hvor stort det er, og hvad det er købt og solgt for de sidste mange år.

Teknologien Augmented Reality udnytter den indbyggede kombination af GPS, kompas, kamera og internetadgang, der er i smartphones. Virkeligheden får nu flere lag, og boligpriser er bare ét af dem. Fremtiden byder på endnu flere funktioner knyttet til lige præcis det geografiske sted, man befinder sig. Teknologien rummer store potentielle værdier for borgere, myndigheder og virksomheder.

Data knyttet til et fysisk sted
Konsulentfirmaet Grontmij har udviklet applikationen, der viser danske huspriser. Data er i forvejen offentligt tilgængeligt fra Erhvervsstyrelsens databaser, men teknologien med at knytte data til et fysisk sted og på den måde hjælpe brugeren med at sortere i det og have det lige ved hånden er ny og fuld af perspektiver.

”Tænk på politikerne, der kan give borgerne en ny og anderledes mulighed for at se på og tage stilling til planlagte projekter. Tænk på brandmanden, der hurtigt kan få oplyst, om den brændende bygning indeholder farlige kemikalier, og forsyningsteknikeren, der stående ude på en vej hurtigt kan få et overblik over ledninger og rør under asfalten. Vi ser mange spændende løsninger, der vil give en ekstra dimension til Grontmijs gængse ingeniørydelser,” fortæller Nils Bo Wille-Jørgensen, direktør hos Grontmij.

Huspriserne er bare et af de ‘lag’ man kan hente til app’en Layar, der er tilgængelig til iPhone og Android-telefoner. App’en tager udgangspunkt i det sted, GPS’en fortæller, at man er, og lader brugeren vælge mellem en stor mængde filtre med oplysninger fra forskellige leverandører, fra smiley-ordningen til politiets døgnrapporter.

Bedre beslutningsgrundlag for politikere
Alle data, som Grontmij bruger, er offentligt tilgængelige. Det er en stor del af de andre data i Layar-app’en også. “Dermed understreger vi en pointe: Nemlig at der findes en masse offentlige datasæt, som kan bringes i spil og give borgerne en række nye muligheder og skabe bedre beslutningsgrundlag for politikerne,” siger Bo Overgaard, markedschef hos Grontmij.

Læs mere
Pressemeddelelse fra Carl Bro
Artikel om app’en fra Version2