Scope 3 CO2-beregner til kommuner og private virksomheder

Med CO2-beregneren kan kommuner og private virksomheder måle deres udledninger helt ud i leverandørleddet. Den kan sammenregne CO2-udledningen bagudrettet, men den kan også gøre kommuner, virksomheder og organisationer klogere på, hvordan de kan nedbringe deres udledning af drivhusgasser fremadrettet.

Det nye i CO2-beregneren er, at den medtager den udledning, der ligger hos leverandørerne, og som kommunerne ikke har direkte kontrol over, kaldet “scope 3”. Det dækker over alt fra udledninger i forbindelse med køb af printerpapir til hardwareindkøb og sundhedsplejens bilflåde.

Beregninger viser, at 90 pct. af kommunernes CO2-udledning ligger i det, som hedder scope 3. Derfor er det nødvendigt at tage fat der, men at opgøre udledning på scope 3 er samtidig den vanskeligste kategori at måle på, da udledningerne her kommer fra en meget bred vifte af indkøbte produkter fra underleverandører. Derimod er målingerne i scope 1 og 2 ens egen målbare CO2-udledning i forbindelse med fx opvarmning af bygninger eller forbrug af brændstof.

Med udgangspunkt i et øget kendskab til de aktuelle og opdaterede indirekte CO2-udledninger er der skabt to yderligere værktøjer. En virkemiddelberegner, som kan hjælpe med at kikke fremad og lægge strategier for, hvordan man kan nedbringe CO2-aftrykket, samt en opfølgningsfunktion til at følge op på de valgte indsatser, så man kan nå at korrigere forbruget i tide. Til at understøtte dette er der en benchmark-funktion, som også indeholder en geografisk visning af hvad og hvor, der forbruges mest CO2. Visualiseringer på kort er ofte en game changer fremfor søjler og grafer.

Målgruppe

Kategori

Verdensmål

  • 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • 12. Ansvarligt forbrug og produktion
  • 13. Klimaindsats
  • 17. Partnerskaber for handling