Sammenlign kommunale nøgletal visuelt

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal, noegletal.dk, der samler en lang række kommunale nøgletal, har fået helt ny brugergrænseflade. Nu kan du visualisere data på et danmarkskort, og der er mange indstillingsmuligheder samt mulighed for at downloade de viste kort og grafer. De nye muligheder er udviklet i ØIM i et tæt samarbejde med Atkins.

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal, nogletal.dk, har fået helt ny brugergrænseglade, der giver mulighed for visualisering af nøgletal og udvikling i nøgletal vist på danmarkskort og i grafer. De nye muligheder for visualisering af data giver brugeren et bedre overblik og mulighed for at sammenligne kommunerne.
Formidlingen af de mange statistiske data foregår på en nem og intuitiv måde – og det er f.eks. muligt nu at se, hvordan det enkelte nøgletal for de valgte kommuner har udviklet sig over tid via en “afspille”-funktion.
I designet er der lagt vægt på, at brugerne skal kunne tilpasse tal og kort til deres individuelle behov og formål. Det betyder bl.a., at der kan vælges mellem forskellige statistiske metoder, farver, tekstning af kort, kortudsnit mv. De viste kort og grafer kan downloades i mange opløsninger og formater f.eks. til brug i egne præsentationer og rapporter.
Det er også muligt at anvende sitet på tablets og smartphones.

Eksempler på spændende nøgletal
På noegletal.dk kan man finde og sammenligne en lang række kommunale nøgletal kommuner imellem og over tid. Se f.eks. hvad kommunerne har af udgifter til de lokale folkeskoler, hvad det koster forældre at have et barn i daginstitution, hvor stor en del af opgaverne, der konkurrenceudsættes, og hvad den kommunale skatteprocent er.

Teknologi
Kort og grafer baserer sig på SVG-teknologi, der er inkluderet i HTML5-standarden. Løsningen gør det muligt også at downloade de viste kort og grafer i forskellige billedformater og opløsninger til brug for rapporter. Desuden kan data hentes som CSV til videre behandling i regneark. Løsningen er baseret på Java EE og anvender moderne principper for responsivt design. Det sikres derved, at løsningen er tilgængelig på tablets og smartphones foruden desktop.
Den nye brugergrænseflade er udviklet i et tæt samarbejde mellem specialkonsulent Tonny Pedersen i Økonomi- og Indenrigsministeriet og Atkins, der i stort omfang er blevet benyttet som specialister, og har hjulpet de steder, hvor ministeriet har ønsket det.