Sådan får du medvind, når du cykler

Med en app der guider dig gennem vejr- og vindforhold samt fortæller, hvordan trafikken glider, og hvor der er huller i vejen, stigninger eller vejarbejde, kan du planlægge din cykelrute, så den passer til lige dine behov.

Når cykelruten skal planlægges er der flere forhold, der skal tages i betragtning. Idéen er at samle alle disse forskellige faktorer i en app, som derefter kan komme med forslag til en cykelrute, hvad enten det skal være den hurtigste, den korteste eller måske den med flest cykelstier på.

App´en skal, i forhold til trafikforholdene, kunne tage højde for højre- og venstresving. Med denne funktion er tanken også, at man kan undgå nogle af højresvingsulykkerne ved at tage den rute med flest højresving på.
Samtidig tager en rute med mange venstresving længere tid, da man skal over to kryds for at komme videre. Og på den måde er det måske den rute, der er længst, der i virkeligheden er den hurtigste. Det overblik giver app´en.

Samtidig skal der ligge informationer fra Trafikstyrelsen om, hvor megen trafik, der er på vejene – så man også kan vælge rute ud fra mængden af partikelforurening.

Vejrforhold, der har stor betydning for cykelturen, som for eksempel storm, sne- og isglatte veje eller regn og oversvømmelser, både når man planlægger sin tur i skole eller på arbejde og turen hjem igen, skal app´en komme med advarsler om. Så kan man nemlig tage den offentlige trafik i stedet. Og den tur kan man, ved at tilgå Rejseplanen på app´en, også planlægge nemt og hurtigt.

Oplysningerne om vejret hentes fra DMI – hvor man også kan blive klogere på vindretningen og på den måde sikre sig medvind på sin cykeltur.

På baggrund af altså fysiske, trafikale og meteorologiske oplysninger kan man vurdere, om cyklen skal frem – og så er der også lige det sundhedsfremmende perspektiv. For app´en skal også indeholde en kalorieberegner, så man kan se, hvor mange kalorier der ryger på en given cykelrute.