Ruteoptimering sparede 25% i kørte kilometer

Ved hjælp af et geografisk informationssystem fik Professionshøjskolen UCSJ analyseret deres kørselsdata. Det optimerede deres transport af undervisningsmaterialer i hele landet.

Professionshøjskolen University College Sjælland (UCSJ) leverer bøger og undervisningsmateriale til uddannelsescentre i hele Region Sjælland. En analyse udført af Informi GIS viste, at UCSJ kunne spare 25 % i kørte kilometer ved at optimere de eksisterende ruter og placere de tre udbringningscentrene anderledes. Derudover kunne ruterne gennemkøres med en tidsbesparelse på 8 %.

Uddannelsesmaterialer til hele Region Sjælland
UCSJ har 750 medarbejdere, 7000 fuldtidsstuderende og 13.000 i efteruddannelse fordelt ud over uddannelsessteder i hele Region Sjælland. De mange kommende lærere, sygeplejersker, fysioterapeuter, socialrådgivere og andre professionsbachelorer skal bruge bøger og andet uddannelsesmateriale, som ugentligt leveres fra UCSJ.

Fem chauffører leverede fra tre udbringningscentre og kørte ad ruter, der ikke på forhånd var optimeret til at være de korteste.

UCSJ kontaktede derfor Informi GIS, en af Danmarks førende IT-virksomheder inden for geografiske informations systemer (GIS), for at undersøge, om der ville være kilometer at spare ved en ruteoptimering, og om udbringningscentrene kunne placeres anderledes og bedre.

  • 25% fald i kørte kilometer
  • 13% fald i antal kørte ruter
  • 8% besparelse på tid

Daglig ruteoptimering i ArcLogistics
Informi GIS analyserede de nuværende kørselsdata og fandt frem til, at det kunne betale sig at flytte ét udbringningscenter og nedlægge et andet. Analysen viste desuden, at UCSJ kunne spare 25 % i kørte kilometer blot ved at optimere de eksisterende ruter. Udover de kørte kilometer kunne ruterne gennemkøres med en besparelse på 8 % i tid. Denne optimering vil samtidig betyde, at antallet af kørte ruter faldt med 13 %.

Et af de redskaber Informi GIS brugte til analysen var GIS-produktet ArcLogistics. Med ArcLogistics kan UCSJ dagligt ændre på ruterne efter behov – det giver dem langt mere fleksibilitet i forhold til tidligere, hvor chaufføren blot fik udleveret en statisk liste over adresser og intet kort.