Relater din opmåling absolut med Valdemar!

Med Valdemar ved hånden, kan du til enhver tid finde fikspunkter og deres værdifulde attributter, omkring dig og i hele Danmark, på Færøerne og i Grønland.

Opmåling af data kommer bedst i spil i sammenhæng med andet data, hvis det relateres til samme referenceramme/koordinatsystem. Derfor er det en god ide at knytte sin opmåling til de landsdækkende referencenet, som består af fysiske fikspunkter spredt ud over kongeriget. Tilsammen danner de et fælles udgangspunkt for opmåling og opbygning af kort og geodata.

Med den mobile webapplikationen Valdemar, kan man let få et overblik over fikspunkter i det område man ønsker at indsamle data i. Applikationen gør det let, selv at sammensætte sit tema, ud fra de behov man måtte have for tilknytning. Desuden er applikationen udviklet i “state of the art” software, hvor det responsive design, giver mulighed for at benytte enhver størrelse skærm og udnytte de mobile enheders funktionalitet, såsom geolokation m.m. Det eneste krav der stilles til klienten er en browser og internetforbindelse.

Applikationen benytter en håndfuld OGC tjenester på autoritative data, leveret via kortforsyningen eller datafordeleren. Benyt adressesøgning med DAWA AWS eller se f.eks. de nye skarpe ortofotos på Færøerne.
Som brugernes grafiske indgang til oplysninger fra Danmarks historiske fikspunktsregister, har Valdemar eksisteret i mange år. For nylig udvikledes en moderniseret udgave, med udgangspunkt i brugerbehov og moderne teknologi.

Brugerskaren er bred, Private virksomheder, offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, private borgere mfl.