Placering af midlertidige flygtningeboliger

Da Kerteminde Kommune stod over for udfordringen med at finde den optimale placering af midlertidige flygtningeboliger blev GIS en væsentlig del af løsningen.

I løbet af de sidste år har Europa oplevet en massiv tilstrømning af flygtninge. Strømmen nåede til Danmark og dermed også til Kerteminde Kommune. Manglende adækvate boligtilbud og en presset økonomisk situation førte til, at byrådet besluttede at bygge pavilloner til midlertidig indkvartering. Tilbage stod spørgsmålet om, hvor disse pavilloner kunne placeres mest hensigtsmæssigt. For at optimere processen bedst muligt har vi i Kerteminde Kommune derfor udarbejdet en GIS-analyse til placering af disse pavilloner.

Beslutningsgrundlag
Placering af flygtningeboliger, midlertidige såvel som permanente, indebærer overvejelser om, hvilke betingelser der giver flygtningene de bedste trivsels- og integrationsvilkår. En del af disse er kvantificérbare, mens andre ikke er. Vores analyse inddrog de kvantificerbare betingelser, og de ikke kvantificerbare blev senere inddraget via forskellige udvalg.

I analysen besluttede vi os for, at kommunal jord i passende afstand til skoler, dagsinstitutioner og eksisterende busstoppesteder var egnet, og at beskyttet natur, strandbeskyttelse og områder med jordforurening var uegnet. I samarbejde med Børne- og Ungeafdelingen inddrog vi ligeledes ledige pladser og vilkår i skoler og daginstitutioner. Analysen blev foretaget i QGIS, og resultatet er et kombineret raster, hvor egnede temaer findes respektive uegnede ikke findes. Arealer under 1000m² blev også sorteret fra.

Resultat
På baggrund af analysen kunne vi udpege cirka 50 egnede matrikler fordelt nogenlunde regelmæssigt over hele kommunen. To af dem blev anbefalet til byrådet og er senere blevet godkendt.

Efterspil
Da flygtningesituationen ændrede sig væsentligt i forhold til det første estimat er matriklerne endnu ikke taget i brug til midlertidige flygtningeboliger, men vi har i kommunen gjort os værdifulde erfaringer med brug af GIS til løsning af denne type udfordringer, og vil i en fremtidig, lignende situation kunne drage stor fordel af det stykke arbejde, der allerede er gjort.

Læs mere
Link til præsentationen fra Kortdage 2016: https://www.dropbox.com/sh/ki6fjiweysloiha/AACi1JSh11MnEOnhEBGlsebna/7.%20november%202016/Session%207%20-%20Flygtninge%20og%20GIS?dl=0