Paletten – foreningstilbud for borgere i Odense

Paletten er en digital kalender, som ved hjælp af kort giver overblik over alle byens aktivitets- og foreningstilbud. Paletten er særligt henvendt til seniorer eller mennesker med handicap, sindslidelser eller psykisk sårbarhed. Paletten stilles til rådighed af Odense Kommune og drives af foreningerne selv.

Det er gratis for foreningerne at udstille deres tilbud, til gengæld skal de selv oprette og vedligeholde deres aktiviteter siden. Paletten er altså brugerdrevet.

For brugerne som søger aktiviteter er Paletten deres overblik over aktivitets- og motionstilbud i Odense Kommune. Det kan fx være motionstilbud, træningscentre med gode adgangsforhold for mennesker med gangbesvær eller handicap, åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare, selvhjælpsgrupper, patientforeninger, ældreklubber, osv.

Foreningerne indtaster selv oplysninger om deres tilbud og angiver, hvori kommunen tilbuddet findes. Umiddelbart herefter er det tilgængeligt på Paletten for brugerne af siden. En gang i kvartalet bliver foreningerne bedt og at ajourføre deres tilbud, så tilbuddene altid er aktuelle.

Brugerne af siden kan foretage forskellige former for søgninger, så som fritekst-, kategori- eller postnummer søgninger, og få vist resultatet på kort med mulighed for rutevejledning til og fra tilbuddet.

Paletten giver kommunens ansatte et overblik over fordelingen af tilbud i kommunen og dermed muligheden for at målrette deres indsats. Ligeledes har de fået mulighed for nemt at kunne sende nyhedsbreve ud i forbindelse med puljemidler, arrangementer, osv.

Paletten er et eksempel på et Public Participation Geographic Information System (PPGIS), altså et system som ved hjælp af web-teknologi og kort giver mulighed for at inddrage brugerne (i dette tilfælde foreningerne) og lade dem bidrage med geografiske informationer (i dette tilfælde informationer om deres tilbud, blandt andet hvor de er placeret).