Overblik over forhindringer i lav flyvehøjde

Flyvevåbnet har fået udviklet et webkort, som giver forsvarets piloter et opdateret overblik over forhindringer i lav flyvehøjde.

Flyvevåbnet anvender en række flytyper, som ofte flyver i lav højde. Ved denne type flyvning udgør eksempelvis vindmøller, højspændingsmaster og skorstene en potentiel fare, særligt i vejr med dårlig sigtbarhed.

Flyvevåbnet, Forsvarets Materieltjeneste, Geodatastyrelsen – tidligere Geodatastyrelsen og Atkins har i et samarbejde udviklet en “obstruktionsdatabase”, som skal gøre det muligt for piloter at rapportere om nytilkomne, lavtliggende forhindringer til den fælles database. Databasen opdateres løbende og giver samtlige besætningerne adgang til de nyeste data via internettet. Ud over at samle indberetninger i databasen indeholder produktet også et web-baseret kortmodul der udstiller obstruktionerne visuelt. Webkortet erstatter det nuværende analoge obstruktionsindsamlingssystem med en moderniseret digital indsamling, lagring og anvendelse.

Flyvevåbnet anvender flytyper, som typisk flyver i lav højde over terrænet. Ved denne type flyvning udgør eksempelvis vindmøller, højspændingsmaster og skorstene en potentiel fare for besætningerne. Da flyvevåbnets redningshelikoptere ofte sendes ud til opgaver i vejr med dårlig sigtbarhed, har det afgørende betydning, at piloten har viden om de forhindringer, som befinder sig i området, hvor helikopteren skal lande.

Derfor er der hidtil brugt mange ressourcer på løbende at opdatere de flyvekort, som besætningerne anvender til deres missioner. Der er en række udfordringer i forhold til gældende lovgivning og opdateringscyklus af kortene. Blandt andet er der kun lovkrav om anmeldelse af master, vindmøller og lignende på 100 meter over terræn eller derover. Enhver kan således rejse en mast eller vindmølle under 100 meters højde uden at anmelde dette til myndighederne. Det er disse hindringer, som udgør den væsentligste fare for Flyvevåbnets besætninger ved operationer i lav højde.

Fælles database øger sikkerhed i luften
Webkortet og Obstruktionsdatabasen er udviklet til at imødekomme disse udfordringer. Den giver samtlige besætninger adgang til de nyeste data om hindringer via internettet. De flyvende besætninger kan løbende rapportere om nye hindringer til databasen, som derved opdateres løbende. Beskrivelserne af forhindringerne kan eksempelvis omfatte objektets type, dets højde, om det er færdigopført eller ved at blive fjernet m.m.

Obstruktionsdatabasen dækker i først omgang Danmark. På længere sigt er planen at udbygge den til også at dække Færøerne og Grønland samt de områder ude i verden, hvor Flyvevåbnet arbejder.

Beskrivelse; data og teknisk design
Obstruktionsdatabasen og webkortet er lavet med Log-in der er koblet til Forsvarets eksisterende, interne system. Databasen og webmodulet er bygget op om tre klassiske brugergrupper: Simpel bruger med kiggerettigheder, bruger med skriverettigheder og administrator med administrationsrettigheder, bl.a. til godkendelse af indberetninger.

Webkortet for obstruktionsdatabasen indhenter en række forskellige kort, der er af relevans for vurderinger af flyruter. Kortene bliver enten publiceret via WMTS standard og ArcGIS Server eller hentet som eksterne WMTS og WMS lag. Eksterne kort hentes bl.a fra Kortforsyningen. Systemet håndterer forskellige projektioner, både i import og udstilling af data.

Indrapporteringsmodulet med indtegningsredskaber og indtastningsfelter er specialdesignet efter indledende workshops med afdækning af arbejdsgange og behov hos piloterne. Indtegning og kortnavigation er bygget op om udvidelse af ArcGIS standard moduler.

Webkort-løsningen indeholder en essentiel printfunktion, der giver piloterne mulighed for at printe prædefinerede og specifikke kort. Derudover indeholder løsningen en eksport af data, den håndterer to sprog, indeholder en versionering og log af brug.