Optimer driften på materielgården ved hjælp af asset mgmt.

Hvordan kan GIS hjælpe med at optimere driften på materielgården gennem asset management?
Skab værdi mellem GIS og asset management til styring af driften!

Sweco PARK tilbyder en enestående løsning, der understøtter forvaltning af grønne områder og byinventar, uanset om du er der hjemme eller i marken. Registreringen sker let ud fra tegning i kortet og understøtter, at man kan tilknytte driftskrav til elementerne.

Kortlag og elementer kan benyttes i opgavestyring i kommunens driftsafdeling. Tilstandskrav og andre attributter på elementerne er tilgængelige for medarbejderne i marken.

For vores kunder skaber PARK værdi for driftsafdelingen med Sweco DriftWeb, hvor driftsmedarbejderen i marken bliver beriget med opdateret informationer om kortlag og elementer, samtidig med at forvaltningen har det fulde overblik over driftens fremgang på opgaverne.

GIS og asset management giver stor værdi for driftsafdelingen i kommunen. PARK giver et enestående overblik over, hvad der foregår, og samler alle aktiviteter for alle berørte parter.

DriftWeb er Swecos portalløsning til håndtering af henvendelser og opgavestyring. DriftWeb består af bl.a. backoffice, af hjemmesider og apps til ekstern indberetning, af en mobil platform til medarbejdernes opgaveløsning i marken, tidsregistrering, ruteplanlægning og tracking, driftsplanlægning, indbygget GIS samt kobling til eksterne systemer.

DriftWeb åbner op for mange muligheder ved at tillade driftssystemer at kommunikere med hinanden og skabe værdi gennem asset management.

DriftWeb som asset management portal er et visuelt stærkt værktøj, der benytter Swecos webbaserede GIS-system, Spatial Map. Det giver et helstøbt overblik til forvaltningen, forsyningen, driften og en god støtte for borgerne, der henvender sig online. For driften betyder en visualisering af henvendelser og opgaver, at der hurtigt kan dannes et overblik over, hvilke opgaver der skal løses. For forvaltningen betyder det, at der hurtigt kan laves en analyse over problemområder.

DriftWeb håndterer hvad der skal udføres, hvor det skal ske, og hvordan arbejdet skal laves. Når driftsrutinerne er blevet udført, registreres de, så der til enhver tid er styr på driftshåndteringen.
Samspillet mellem Sweco PARK og DriftWeb giver stor værdi, hvor 1 + 1 = 3.

Målgruppe

Kategori

Verdensmål

  • 6. Rent vand og sanitet
  • 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • 15. Livet på land