OnePort i Esbjerg Havn – én samlet adgang til information

OnePort er Esbjerg Havns generelle informationssystem, som giver havnens medarbejdere de oplysninger de har brug for, på en nem og overskuelig måde, uanset datakilde.

Esbjerg Havn er en af landets største. Havnen har en særdeles central placering – både i forhold til offshore-industri, gas/olie, vindmøller og energi i øvrigt – og sikkerhedspolitisk, som NATO-brohoved. Havnen er i rivende udvikling – hvilket giver et stort behov for, at de mange ansatte har en nem og fælles adgang til information.

OnePort trækker data fra havnens egne systemer, fra de offentlige grunddata-registre og kortdata, plus fra en række andre datakilder som fx Plandata.dk og LER. Alle data præsenteres pænt og overskueligt som information i tekst og på kort.

Med et simpelt søgefelt kan man søge enhver oplysning frem – fra et kajnummer til en adresse, en virksomhed eller en lejekontrakt. Eller man kan blot søge og klikke i kortet – så får man præsenteret informationerne. OnePort er en ren web-løsning, som tilgås fra en almindelig web-browser. Dataopslag foregår direkte i datakilden, både i offentlige registre og digitale kort, og i havnens egne systemer, fx økonomi- eller ESDH.

Det vigtige er, at data – uanset datakilde – præsenteres hurtigt og overskueligt, og ét sted, så brugeren slipper for at foretage søgninger og opslag i mange forskellige systemer. Det er tidsbesparende og letter besvær og frustrationer.

Viften af data som OnePort trækker ind, er meget bred: Fra Esbjerg Havns egne systemer trækkes fx oplysninger om lejekontrakter og kunder, aktuelle, historiske og planlagte skibsanløb med kajnummer, tekniske tegninger og teknisk udstyr.

Positioner på mobilkraner og køretøjer kan ses på kortet hvor det også fremgår om de er aktive. I bassinerne kan man se dybder baseret på pejlinger foretaget af Kystdirektoratet.

Esbjerg Havn er ligeledes langt fremme når det gælder anvendelsen af drone. Både stillbilleder, video og ortofotos kan vises i OnePort løsningen og der er mulighed for at vise ortofotos fra droneoptagelserne som tidsserier.

En af de store styrker ved systemet er at geografien bruges til at binde data fra de mange forskellige kilder samme. Ved at gå ind på en kaj kan brugeren se hvilke skiber der er i havn, tekniske oplysninger om vand-hydranter, strømbukke og pullerter og links til tekniske tegninger.

I øjeblikket tester Esbjerg Havne et nyt modul til anløbsplanlægning, hvor skibe ud fra oplysninger indtastet i økonomisystemet kan placeres i kortet ud fra kajnumrene og vises med fortøjninger til de enkelte pullerter.

Grundkort, matrikelkort, ortofoto, vejnavne og adresser kommer fra de fællesoffentlige grunddata via Datafordeler og SDFI Dataforsyning. Hertil kommer CVR-opslag for virksomhedsoplysninger inkl. regnskabstal, lokalplanområder og links til plandokumenter fra Plandata.dk og LER-oplysninger om graveforespørgsler, skråfotobilleder og mange andre grunddatakilder.

Målgruppe

Kategori

Verdensmål

  • 7. Bæredygtig energi
  • 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • 9. Industri, innovation og infrastruktur
  • 12. Ansvarligt forbrug og produktion
  • 13. Klimaindsats
  • 14. Livet i havet
  • 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • 17. Partnerskaber for handling