Oplevelsesværdikortlægning på Vestegnen

Vestegnens kommuner kortlægger oplevelser og deres værdi. Det fremhæver Vestegnens natur- og kulturværdier og synliggør dem for planlæggere, borgere og beslutningstagere.

Ud fra en stor mængde data har syv kommuner kortlagt og analyseret oplevelser på Vestegnen. Nu kan man opleve værdier som f.eks. ”Naturrigdom og landskabsformer”, ”Skovfølelse”, ”Aktivitet og udfordring” og ”Service og samvær”. Kortlægningen fremhæver Vestegnens natur- og kulturværdier, danner grundlag for kommunal planlægning og branding af Vestegnen og hjælper borgerne til at kende og bruge området mere.

Branding af ‘Skovfølelsen’
Hvordan oplever man en følelse af rum og frihed? Hvor er der urørte og eventyrlige naturmiljøer? Både borgere og beslutningstagere i Vestegnens kommuner kan nu se, hvor i kommunerne man kan finde f.eks. “skovfølelse” defineret som: “En verden, hvor skovens egne lyde, lys og dufte dominerer, og hvor man kan opleve fred og ro. For at skoven skal kunne understøtte sådanne oplevelser, skal den have et vist omfang og alder. Oplevelsen er følsom over for støjende forstyrrelser”.

Et eksempel på, hvordan det ser ud i kortdata, kan være:

  • Løvskov på mindst 30 år
  • Nåleskov på mindst 40 år
  • Sammenhængende skov minimum 3 ha
  • 15 m afstand til skovbryn

Forstyrrelseskriterier for “skovfølelse” er fx. trafikstøj fra veje, fly og tog.

Skovfølelsen og de resterende syv oplevelsesværdier kan allerede nu gøre oplevelserne mere synlige for planlæggere og beslutningstagere i kommunerne. Det fører til mere bevidst planlægning af fremtidige oplevelsesværdier og danner grundlag for kommunal planlægning og branding af Vestegnen.

Stor datamængde i konstant udvikling
Det tværkommunale arbejde bød på flere koordineringsudfordringer: Uensartede data fra mange forskellige leverandører og tre forskellige Geodata-systemer, data spændte bredt fra cykelruter og vejstøj til regnvandsbassiner, iskioske, højdekurver og busstoppesteder.

Alle data blev til samlet hos Niras, som kvalitetssikrede det.

De otte oplevelsesværdier er udarbejdet som modeller i ArcMap Modelbuilder med mulighed for at gentage analyserne med et revideret datagrundlag, så dokumentation og versionsstyring altid er i orden.