Nyt kvalitetsmatrikelkort

Et nyt, landsdækkende, opdateret matrikelkort for Danmark, hvor skel og jordstykker er kategoriseret på baggrund af deres geometriske kvalitet. Formålet med denne tematisering af matrikelkortet er få borgere, sagsbehandlere, ejendomsudviklere, rådgivere og myndigheder til at forstå, at det digitale matrikelkort er af meget svingende kvalitet, og at det er muligt, at få klarlagt, hvor matrikelkortets grænser er “brugbare”, og hvor de blot er groft indtegnede grænser uden nævneværdig nøjagtighed og dermed uden sammenhæng med de fysiske grænser i marken.

Temaet kan tilgås via LIFA’s WebGIS-løsning Kortviser.dk eller som WMS-tjeneste fra egen GIS-løsning. Se nærmere herom i artiklen i Landinspektøren her.

Målgruppe

Kategori

Verdensmål

  • 4. Kvalitetsuddannelse
  • 10. Mindre ulighed
  • 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • 12. Ansvarligt forbrug og produktion
  • 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • 17. Partnerskaber for handling