Ny kortlægning giver nye muligheder i Grønland

Nykortlægning af Grønland giver nye muligheder for både borgere, myndigheder og erhvervsliv. Omfattende brugerinddragelse og et nært samarbejde med grønlandske myndigheder har været nøglen til at gøre produkterne målrettet brugernes behov, og alle produkterne er frie data.

Det eksisterende kortgrundlag i Grønland er forældet og er ikke egnet til at understøtte de behov, det grønlandske samfund har i dag, herunder at være grundlag for en moderne digital forvaltning. Det har derfor været afgørende for projektet, at Grønland får nye digitale kort, som kan understøtte en bred vifte af samfundets aktiviteter til gavn for både den offentlige forvaltning og private brugere.

Selve løsningen
Det seneste år har SDFI lanceret delelementer af de endelige produkter, således at der allerede i dag er adgang til landsdækkende satellitfotos og topografiske kort og højdemodel for den sydlige del af Grønland.

I perioden 2018 til 2022 foretager SDFI en nykortlægning af Grønland. Projektet gennemføres i samarbejde med Grønlands Selvstyre og med støtte fra Forsvarsministeriet – Materiel- og Indkøbsstyrelsen samt A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal. Kortlægningen vil resultere i et moderne og digitalt kortgrundlag, som både giver landkort i traditionel forstand, flotte satellitfotos og muligheden for at koble data fra forskellige sektorer til det geografiske grundlag.

SDFI har været på besøg hos nogle af de grønlandske kommuner for at præsentere de nye produkter og har også talt med en lang række øvrige interessenter så som politi, turoperatører og medarbejdere i undervisningssektoren. Alle de kommende brugere bekræfter samstemmende, at nye kort og muligheden for at koble data på tværs, er længe imødeset.

Det tekniske
Kortlægning af arktiske egne er generelt både vanskelig og bekostelig. Der er søgt nye veje i dette projekt, idet der kortlægges på baggrund af satellitbilleder og med udgangspunkt i de erfaringer, der er opnået i et pilotprojekt, hvor fire områder i Grønland med et samlet areal på omkring to gange Danmarks størrelse blev kortlagt ved brug af satellitteknologi. Projektet er det første af sin art, som foretager en kortlægning ud fra satellitdata i dette omfang.

Nykortlægningen af Grønland resulterer i både data og korttjenester, som kan tages i anvendelse i den grønlandske infrastruktur.

Projektets fire produkter hedder: Åbent Land Grønland, Satellitfoto Grønland, Forvaltning Grønland samt Databoks Grønland. Satellitfoto Grønland blev idriftsat som det første produkt i sommeren 2021 i en betaversion. I disse måneder lægges sidste hånd på de øvrige produkter, men allerede nu kan det smukke Åbent Land kort studeres i en beta-version på Dataforsyningen. Alle produkter vil også blive tilgængelige på den grønlandske geodataportal, NunaGIS.

De grundlæggende datasæt, som anvendes i forbindelse med kortlægningen er højdemodel, vektordata, stednavne(-polygoner) og ortofotos samt øvrige ”eksterne” data, som forvaltes af andre myndigheder. Desuden indhentes selvfølgelig også paspunkter.

De to datasæt, højdemodel og stednavne, dækker også indlandsisen, dvs. et kæmpestort areal på mere end 2 mio. km². Vektordata og ortofotos dækker de isfrie dele. Ud fra højdemodellen beregnes højdekurver, ekstrempunkter, mv.