Nem ejendomsadministration i DSB

WebGIS-system letter det daglige arbejde og giver DSB overblik over deres mange matrikler og ejendomme i hele Danmark.

DSB er blandt Danmarks største ejendomsbesiddere med et bygningsareal på 800.000 kvadratmeter og et grundareal på 1400 tønder land. Derfor har de brug for et system, der kan give et overblik, der omfatter matrikler, bygninger, nedgravede ledninger, og forureningskilder på en måde, der er tilfredsstillende og brugbar for medarbejderne.

Lang digitaliseringsproces
Først i 2003 var hele porteføljen på samtlige DSB’s 3000 bygninger sammen med 900 matrikler, forureningskilder og ledninger i jord registreret digitalt fra centralt hold og lokaliseret geografisk.

Indsamlingen af oplysninger var et stort og langvarigt arbejde, der foregik ved en kombination af studier i kendte arkiver og opsøgende feltarbejde. De ansvarlige medarbejdere i DSB Ejendomme tog ganske enkelt ud på stationer mv. og fik lokale kolleger til at hjælpe. Derefter registrerede de materialet i centrale databaser og indtegnede bygninger og matrikler i GIS.

Herefter udviklede DSB Ejendomme sammen med DSB’s it-afdeling en række delsystemer med udgangspunkt i lokale behov. Efterhånden blev behovet for et centralt system større og større, og i 2010 skrev DSB kontrakt med NIRAS om GIS-systemet Kortinfo, hvis funktioner i det store hele svarer til DSB’s behov for at forenkle forretningsgange og øge effektiviteten.

DSB får overblik over:
– 900 matrikler
– 3000 bygninger
– 800.000 bygningskvadratmeter

Visuelt overblik og smidig datahåndtering
Ved at klikke på et bestemt felt på et kort får DSB vist de relevante administrative oplysninger om den bygning, som symbolet repræsenterer og vice versa. Set med brugerens øjne rummer systemet fordele i form af umiddelbart visuelt overblik og smidig håndtering af store mængder data.

Kortinfo leveres med en række standardmoduler som kortopslag, korteditering, billedtilknytning, GIS-datadownload mv. Det understøtter formater som WMS, WFS og ESRI Shape. Selvom NIRAS hoster systemet, er informationerne i den tilknyttede GIS-database alene tilgængelige for medarbejderne i DSB.