Med GIS til 3D får du mere ud af dine 2-dimensionale data

Med GIS-til-3D kan du skabe 3D modeller ud fra GIS data. Du kan derefter gemme 3D-modellen Sketchup format.

  • Shapefiler kan indlæses og vises som f.eks. bygnings-volumener, veje, skove eller vand.
  • Baggrundskort kan hentes fra WMS, TMS, GeoTIFF eller andre kilder og indlæses som overflade.
  • Højdedata kan kan indlæses fra en lang række kilder, og bruges til forskellige formål såsom bygningshøjder, træhøjder og selvfølgelig overfladekoter.