Masteplan sikrer effektiv sagsbehandling

Med en masteplan kan Haderslev Kommune behandle ansøgninger om opstilling af master og antenner effektivt og helhedsorienteret. Det letter arbejdsgangen og skaber tilfredshed hos både borgere og erhvervsliv.

Haderslev Kommune har, på grundlag af et digitalt kort, udarbejdet en masteplan, der giver overblik over både eksisterende master og særlige hensyn, der skal tages ved opstilling af nye. Det letter sagsbehandlingen for både erhverv og kommune, at man på forhånd kan vurdere sagens kompleksitet, når en ny mast skal sættes op – hvilket også skaber større tilfredshed blandt borgerne.

Overblik til kommune, borgere og erhverv
Haderslev Kommunes masteplan fungerer som et dynamisk og funktionelt værktøj for alle interesserede parter – både kommunens sagsbehandlere, interesserede borgere og teleindustrien.

For teleindustrien indgår masteplanen f.eks. som et hjælperedskab i deres vurdering af mulige frem­tidige placeringer for opsætning af master og anten­nesystemer.

Det digitale kort vægter en lang række beskyttelsesinteresser fra kommuneplanen og indeholder en overordnet inddeling af hele kommunen i tre typer af områder.

De tre områder er:

  1. Områder med særlige beskyttelses- og bevarelsesinteresser – tilladelser gives kun i særlige tilfælde.
  2. Områder der kræver opmærksomhed – ansøgninger skal undersøges og vurderes før en tilladelse gives.
  3. Områder uden særlige problemer – ansøgninger kan forventes imødekommet.

Dermed kan man på forhånd vurdere sagens kompleksitet, når der er ønske om at sætte en ny mast op.

ArcGIS er et system til at designe og håndtere geografisk information.

Læs mere om ArcGIS her

Dynamisk tilretning af geodata
Det digitale kort er dynamisk og ajourføres automatisk, når der sker ændringer i de temaer, der vises på kortet.

Projektet er udarbejdet i ArcGIS og består af to lag af geodata: Det første lag illustrerer de tre områder, så man nemt kan se, hvor det kan være muligt at få en tilladelse. Det andet lag viser, hvad det er, der giver området den status det har – f.eks. et fortidsminde eller tæt bebyggelse.