MarkskadeGIS – Open Source til beregning af erstatninger

Ved ekspropriation anvender Vejdirektoratet nogle arealer midlertidigt, eksempelvis til oplagsplads, færdselsareal eller lignende. Med MarkskadeGIS beregnes erstatninger i forbindelse med midlertidige arbejdsarealer ved vejbyggeri. 

Når arealerne anvendes går nogle afgrøder tabt. Disse skal erstattes efter en prisberegning, baseret på arealer og fastlagte afgrødetakster. Dette er hidtil sket i et specialudviklet program, som ikke længere opfylder sagsbehandlernes behov. Flere har svært ved at bruge programmet, og de bruger lang tid på at udføre simple opgaver. Kun én medarbejder kan vedligeholde programmet.

         

Vejdirektoratet arbejder derfor på at lave et nyt system, baseret på brugernes ønsker og på hvordan opgaven løses på den bedste måde. Systemet udvikles i Open Source software på basis af QGIS. Dette giver muligheden for at flere forskellige leverandører kan udvikle på systemet. Dermed bliver det ikke systemafhængigt. Data indhentes i højere grad fra WMS-/WFS-services og faste oversættelser, så udgangspunktet for sagsbehandlingen bliver mere ensrettet.

Resultatet af behandlingen af markskader er et bilag, svarende til en faktura for erstatningen. Beregningen af erstatninger for arealerne skal derfor opgøres for den enkelte ejendom, hvilket sker i en rapportgenerator. Denne del af løsningen bygges med FME, som allerede anvendes til andre formål hos Vejdirektoratet. Det vurderes at fordelene ved at anvende et kommercielt program som allerede er i porteføljen er større end at anvende egenudviklet software som er open source.