Markedsfør din kommune med geodata

Det visuelle Svendborgkort er et smukt, visuelt og digitalt kort over kommunen til markedsføring på baggrund af geodata og kartografisk formidling.

Svendborg Kommune ønskede at få et digitalt baggrundskort til visualisering af bygninger, natur, seværdigheder og andre turisttemaer. Et tværfagligt projekt mundede ud i et digitalt kort, der kunne visualisere overordnende temaer på et smukt kort.

Det visuelle Svendborgkort er et kreativt indspark til en visuel og kartografisk formidling af kommunerne. Det opfylder et behov, der opstod blandt de strategiske medarbejdere og planlæggere, turisme, kulturmedarbejdere og ledelsen i kommunen. Kortet er et digitalt kort med fem lag, der kan slås til og fra alt efter behov, og nye temaer kan lægges indover. Kortet ligger i kommunens WebGISløsning, så alle kan tilgå det. Samtidig er det muligt at indlejre i hjemmesider mm.

Hvordan er det blevet brugt
Kortet er efterfølgende blevet brugt i forskellige sammenhænge.
Kortet er blevet trykt som plakat, og bliver delt ud ved forskellige lejligheder af politiker eller embedsfolk.
Kortet er blevet brugt som visualisering i invitationer til borgermøder og flytteguiden over Svendborg.
Kortet bliver vist på Svendborg Kommunes hjemmeside og kan bruges til print i forskellige zoom, i videre grafisk fremstilling eller blot til leg. Det er åbent for alle, borger som virksomheder, der kunne have interesse deri.
Der bliver arbejdet på at gøre kortet mere digitalt med links fra objekterne i kortet til de forskellige steders hjemmesider mm.

Hvordan er det lavet
Projektet blev udviklet i et samarbejde med firmaet ”Visual Maps”, der netop havde det grafiske udtryk, vi søgte. Opdraget var udvalgte temaer og de vigtigste geografiske pejlemærker som større byer, det overordnede vejnet og naturgrænser. Derudover udarbejdede vi en ønskeseddel med kultur-, natur- og bygningsinteressante emner, der skulle danne udgangspunkt for kortet. VisualMaps leverede et endeligt kort i Ai-format (Illustrator) i fem lag. Dette blev leveret videre til Niras, så det kunne tilpasses kommunens WebGISløsning. Efter bearbejdning fik kommunen Det visuelle Svendborgkort.

Læs mere
Kortet på kommunens hjemmeside:
http://www.svendborg.dk/borger/byg-og-bo/geografi-og-kort

Præsentationen på Kortdage 2015: https://www.dropbox.com/sh/4phkpop17ax2d0j/AABr_plV3x3ij9M4umUFgisHa/12.%20november%202015/Session%2017%20-%20Markedsf%C3%B8ring%20med%20geodata?dl=0