Luftfotos giver overblik over vejenes tilstand

Kommunerne og Vejdirektoratet har tilsammen ansvaret for driften af Danmarks offentlige veje, som omfatter 70.000 km kommuneveje, fra bygader og landeveje til større omfartsveje, og statsvejene omfatter ca. 3.800 km vej, der hovedsageligt består af motor, motortrafik- og landeveje. Både staten og kommunerne igennem en årrække oparbejdet et stort efterslæb på vedligeholdelsen af vejene, herunder også huller og vejstriber.

Vejdirektoratet og kommunernes vejafdelinger kan få overblik over alle huller og nedslidt vejafstribning med nyudviklet software, som via anvendelse luftfotos og computer vision til at identificere huller og nedslidte vejstriber i vejnettet, samt andre stamdata om vejene såsom antal lapninger. Alle disse oplysninger giver mulighed for at effektivere vedligehold af vejnettet på den korte horisont. Dette sker både gennem en visuel fremstilling i applikationen som et lag der vises sammen med vejkortet, eller dette lag kan importere ind i eksisterende kortapplikationer. Derudover samles metadata om alle objekter også i en mere traditionel database, således at de kan fremstilles via traditionel BI fremgangsmåder.

På den lidt længere horisont kan den årlige opsamling af luftfotos danne grundlag for prædiktering af fremtidige udfordringer på de danske veje. Dette gøres ved  opsamle information omkring de identificerede huller og vejstriber fra tidligere år, hvorefter modeller trænes til at opdage ændringerne. Derudover kan den øgede information om vejene tilmed også bruges til at identificere strækninger, som egner som såkaldte solveje, hvilket er veje hvor der med fordel kan placeres solceller i fremtiden.

Læs mere på:https://www.knowit.dk/

Målgruppe

Kategori

Verdensmål

  • 9. Industri, innovation og infrastruktur