Den levende rejseplanlægning – Geo-Go

Rejseplanlægning anno 2017 trænger til at blive vækket til live, den skal tilføres dynamik og gøres mere nærværende. Den skal forstå vores rejsemønstre bedre og den skal integreres bedre i selve rejseprocessen. Nøjagtig på samme måde som en GPS har styr på billisterne og deres færden fra A til Z.

Rejseplanlægning er i dag noget som sker 99,99% før rejsen går i gang og 0,01% undervejs på turen. Sådan burde det ikke være. Skal jeg fra Odense til Århus i morgen med offentlig transport og med ankomst senest kl. 9.35, er det nok for mig lige nu at vide at det A) er muligt og B) hvilket tidspunkt jeg skal hjemmefra. Når så morgendagen oprinder må en planlægningsapp’en Geo-Go gerne komme til live og advisere mig når det er tid til at komme afsted, hvor langt der er til næste transition på ruten og hvordan jeg kommer derhen. Geo-Go skal være min GPS som verbalt eller tekstuelt informerer om, hvad jeg skal gøre og hvornår jeg skal gøre det. Når tiden er inde skal jeg modtage følgende instrukser: Forlad huset om 5 minutter og følg kortet – gå 10 minutter til busstoppestedet på Kochsgade. Og når så stoppestedet er nået: Afvent bus 153 mod Assens – pris 20 kroner …

Hele vejen frem til målet må Geo-Go både aktivt og passivt meddele om fremdriften og estimeret den forventede ETA. Statusoplysninger på om jeg når rettidigt frem, eller skal jeg ringe og fortælle at jeg bliver 23 minutter forsinket? Eller skal Rejseplanen automatisk sende en sms fra mig til min ’destination’ i Århus og opdatere min nye forventede ETA ?
Ud over en rettidig køretidsplan er en anden ikke uvæsentlig faktor for rejsen succes, at der er viden om mængden af rejsende på den aktuelle rute. Ligesom kødannelser på vejene er vigtig information for bilisterne er antallet af ledige sæder af tilsvarende stor betydning for de rejsende med offentlig transport. Hvis Geo-Go kunne få suppleret de øjeblikkelige data om transportsituationen med tilsvarende oplysninger om mængden af rejsende samt den aktuelle kapacitet, ville Geo-Go kunne advare om overfyldte busser og tog. Baseret på faktiske data fra transportøren, statistiske data, samt oplysninger fra den levende Geo-Go platform beskrevet ovenfor kan førnævnte servicemeddelelser blive teknisk mulige: Forvent at skulle stå op fra Station X til Station Y …
Endelig er betalingsprocessen vigtig. Hvis man via Geo-Go kunne betale for sin rejse ville hele rejseprocessen være automatiseret, og selv børn ville kunne komme sikkert frem uden at støde ind i ’administrative’ hindringer undervejs.
Visionen for Geo-Go er med andre ord at den vækkes til live og gøres til en aktiv del af hele rejsen. I det følgende uddybes dette med en række scenarier hvori ideer til denne vækkelse vil manifestere sig.

Geo-Go Family
Under arbejdstitlen Geo-Go Family vil jeg i det følgende belyse en række udfordringer og tilhørende løsninger med afsæt i de familiemæssige rejsebehov. Opgaverne er dog ikke mere låste, end at de nemt lader sig overføre til andre varianter af samme problemklasser.

Hvad kendetegner en familie? Der er typisk tale om en gruppe af mennesker som igen er opdelt i voksne, børn og dyr. Ofte rejser hele familien sammen, men lige så ofte skal de med udgangspunkt i forskellige afrejsesteder mødes undervejs eller ved rejsens destination. Andre gange er det kun dele af familien som skal rejse, og endelig kan der være tale om at førstegangsrejsende (børn) skal kunne ’fjernstyres’ sikkert frem til målet.

Case 1: Take me home
Scenariebeskrivelse:
Fra en vilkårlig position i landet skal et familiemedlem hjem til resten af familien på hjemmeadressen på et aftalt tidspunkt.
Far har været til møde i hovedstaden og skal hjem til Odense inden ungerne skal puttes …

Trin for trin:
1. Ud fra den aktuelle position og / eller angivne adresse beregnes løbende en rejseplan
2. Når aktuelt tidspunkt, beregnet rejsetid og aftalt ETA matcher notificerer Geo-go App’en brugeren at det er tid til at tage hjemad
3. Geo-Go App’en:
a. Guider brugeren til de identificerede transitionspunkter
b. Oplyser om ventetider
c. Fortæller om evt. overfyldte bus/tog
4. Brugeren når sikkert hjem til familien

Alternative forløb:
• Bussen / toget er forsinket
• Bussen / toget er overfyldt
• Brugeren nåede ikke stoppestedet i tide
Automatisk genererede meddelelser sendes til udvalgte familiemedlemmer, så familien er underrettet om forsinkelsen og hvornår de i stedet kan forvente at se det rejsende familiemedlem.

User Experience – UX:
Notifikationer skal gives tids nok til at brugeren kan nå at reagere rettidigt. Vejledning kan ske verbalt og / eller visuelt på et kort. Visning af aktuel position af bus / tog på kort vil forbedre oplevelsen væsentligt. Automatisk betaling for de transportmidler man anvender undervejs vil fuldende rejseoplevelsen.

Case 2: Guide Nanny
Scenariebeskrivelse:
Fra en vilkårlig position i landet skal et familiemedlem guides til en given adresse på et aftalt tidspunkt.
Datteren på 12 skal i morgen selv tage toget fra veninden i Nyborg til Bedste i Slagelse.

Trin for trin:
1. En rejse fremsøges på traditionel vis via Geo-Go
2. Den fundne rejse sendes til Geo-Go App’en på modtagerens telefon
3. Når aktuelt tidspunkt, beregnet rejsetid og aftalt ETA matcher notificerer Geo-Go App’en brugeren at det er tid til at tage afsted
4. Geo-Go App’en:
a. Guider brugeren til de identificerede transitionspunkter
b. Oplyser om ventetider
c. Oplysninger om ovenstående sendes til udvalgte medlemmer af familien
Inklusive sms til Bedste
5. Brugeren når sikkert frem til destinationen

Alternative forløb:
• Bussen / toget er forsinket
• Bussen / toget er overfyldt
• Brugeren nåede ikke stoppestedet i tide
Automatisk genererede meddelelser sendes til udvalgte familiemedlemmer, så familien er underrettet om forsinkelsen og hvornår de i stedet kan forvente at se den rejsende.

User Experience – UX:
De samme som for Case 1 ovenfor – dog skal der tilføjes et par ekstra features når vi taler om børn. Det skal være let for barnet eller en hjælpende voksen at lave et ’nødopkald’ til den rette hvis der opstår problemer undervejs.
Denne Case uddybes yderligere på ’link til løsningen’

Case 3: Let’s meet
Scenariebeskrivelse:
Fra en række vilkårlige positioner i landet skal flere familiemedlemmer guides til en given adresse på et aftalt tidspunkt.
Mor tager toget fra Odense sammen med lillebror og storesøster støder til i Middelfart. Sammen mødes de i Århus med far som kommer fra Aalborg.

Trin for trin:
1. Tre rejser fremsøges på traditionel vis via Geo-Go, men kobles logisk sammen således at ændringer i én rejse koordineres med de andre rejser
2. De fundne rejser sendes til Geo-Go App’en på rejsedeltagernes telefoner
3. Når aktuelle tidspunkter, beregnede rejsetider og aftalt ETA matcher notificerer Geo-Go App’en rejsedeltagerne at det er tid til at tage afsted
4. Geo-Go App’en:
a. Guider brugeren til de identificerede transitionspunkter
b. Oplyser om ventetider
c. Oplysninger om ovenstående sendes til udvalgte medlemmer af familien
Mor, far og datter
5. Rejsedeltagerne når sikkert frem til destinationen

Alternative forløb:
• Bussen / toget er forsinket
• Bussen / toget er overfyldt
• Brugeren nåede ikke stoppestedet i tide
Automatisk genererede meddelelser sendes til udvalgte familiemedlemmer, så familien er underrettet om forsinkelsen og hvornår de i stedet kan forvente at se de andre rejsende.

User Experience – UX:
De samme som for Case 1 og 2 ovenfor – dog vil et kort med de aktuelle placeringer af de andre rejsende forbedre oplevelsen væsentligt.

Case 4: Let’s talk business
I den sidste Case vil jeg komme ind på en række af de muligheder og nødvendigheder som en åben og levende Rejseplanlægningssplatform kan og skal bestå af:
• Digital betaling: PayPal, MobilePay, ApplePay, Rejsekort og så videre. Integreret betaling som en del af rejsen er et must i alle fremtidige digitale løsninger. Geo-Go App’en kan sørge for at der kun betales for de rejsesegmenter som eksekveres. Dette kræver et tættere samarbejde med transportørerne, men hvor der er vilje er der vej.
• Big Data / Analyser: Når Rejseplanlægningen gøres personlig og social (Login med FaceBook og lign. vil give god mening) vil der blive åbnet op for muligheden af at opsamle brugen af rejsedata koblet med oplysninger om brugernes køn, alder, bopæl og en lang række andre informationer. Dette vil danne grundlag for langt bedre analysemuligheder af real time rejsemønstre og tendensmonitorering over tid. Al sammen værdifuld viden for transportørerne som ville kunne trække disse analyser såfremt de betaler herfor.
• Web Services / Åbne standarder: Ovennævnte data og en lang række andre services skal gøres tilgængelige for 3. part systemer via åbne standarder således at Geo-Go bliver den platform hvor alle andre datadrevne systemer opererer (i hvert fald når vi snakker om rejsetrafik).
• Taxa / Pendler: Transportørsegmentet bør udvides med andre transportgrupper. Taxaselskaber ligger lige for til at lukke ’huller’ i transportkæden fra A til Z. Disse bør umiddelbart kunne integreres i løsningen idet en taxavognmand vil kunne få en ret præcis bestilling på en kørsel ved at denne kobles til de oplysninger som en given kundes rejse allerede afstedkommer og som er beskrevet i de tidligere cases.
Deleøkonomien kan også integreres i form af en organiseret pendlerplatform under Geo-Go.
• Udenlands: Ud over at der skal understøttes andre sprog end dansk (så turister kan få glæde af Geo-Go), skal de førnævnte web services / API’er gøres tilgængelige for udenlandske tjenester således at Geo-Go kan indgå i rejseplanlægning på tværs af landegrænser.

Læs mere
Konceptet: https://issuu.com/gisguru/docs/geodataprisen_001
Geo-Go´: https://issuu.com/gisguru/docs/geodataprisen_002
Geo-Go visionen: https://issuu.com/gisguru/docs/geodataprisen_003.pptx