LER 2.0

Ledningsejerregisteret (LER) har eksisteret siden 2005 og faciliterer udveksling af ledningsoplysninger fra ledningsejer til graveaktør. Formålet er at sikre optimale forhold for planlægning og udførsel af gravearbejde og dermed undgå graveskader, på den vigtige nedgravede infrastruktur. Udfordringen har været, at ledningsoplysningerne i den tidligere udgave af LER er blevet udvekslet i mange forskellige formater, skalaer, farver, projektioner og kvaliteter.

Styrelsen for Dataforsyningen og Infrastruktur (SDFI), der er den ansvarlige myndighed for LER, har derfor gennem indgående anvender dialog udviklet LER 2.0, med henblik på at imødekomme de nævnte udfordringer. Med LER 2.0 udveksles ledningsoplysningerne via system-til-system integrationer fra ledningsejerne direkte til graveaktørerne i et ensartet digitalt format, inden for 2 timer.

Der graves mere end nogensinde i den danske undergrund og ledningsoplysninger er centrale informationer, når det kommer til nogle af de vigtigste samfundsmæssige og økonomiske aktiviteter i Danmark de kommende år:

– Udrulning af fjernvarme, så samfundet bliver mindre uafhængig af gas
– Udrulning af fibernet, så der sikres god internetdækning i hele landet
– Udbygning af elnettet, til at understøtte den grønne omstilling
– Planlægning og etablering af klimasikringstiltag

De økonomiske gevinster, ved hurtig adgang til ensartede, digitale ledningsoplysninger i en brugervenlig løsning er således markante og blev i foranalysen til LER-projektet estimeret til at medføre samfundsøkonomiske gevinster på over 500 mio. kr.

Løsningen er udviklet, så graveaktøren kan tilgå ledningsoplysninger via tablet i marken både offline og online og sammen med produkter udstillet af Dataforsyningen såsom ortofoto og matrikelgrænser. Ledningsoplysninger udleveres med en lang række attributdata. Det kan fx være ledningens dimension, driftsstatus eller fareklasse. Alle ledningerne vil have information om den horisontale placering, men mange af ledningsoplysningerne vil også indeholde angivelse af den vertikale placering.

Med LER 2.0 sikres derved optimale vilkår for hurtig og sikker planlægning af gravearbejde. Data kan også hentes ned i egne systemer, hvilket gør ledningsoplysninger nemt anvendelige til alle former for planlægning og projektering.

Til brug for LER 2.0 har SDFI udarbejdet en datamodel, som faciliterer at ledningsoplysninger uafhængig af forsyningsart, udveksles i et ensartet format. Datamodellen er i det åbne OGC-format GML og er udarbejdet efter intensiv og konstruktiv dialog med aktører og anvendere. Et standardiserings- og digitaliseringsinitiativ på tværs forsyningsarter af denne skala er nyskabende i en dansk sammenhæng, og det er forventningen, at dette ensartede dataformat også vil kunne anvendes i sammenhæng uden for LER-regi.

LER 2.0 er udviklet, så langt de fleste af de handlinger, der kan udføres i systemets brugergrænseflade også kan udføres via system-til-system integrationer. Det sikrer optimale vilkår, for at graveaktører og ledningsejeres egne systemet kan integreres direkte op mod LER og mængden af manuelle processer kan minimeres. I kombination med de ensartede ledningsoplysninger, skaber det optimale vilkår for at ledningsoplysninger kan komme i spil i alle relevante processer. Det er forventningen, at private IT-leverandører vil bidrage til at opfylde dette potentiale de kommende år.

LER 2.0-projektet er etableret under Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 og allerede i initiativbeskrivelsen blev det understreget, at systemet skulle udarbejdes i dialog med brugerne. LER 2.0 er udarbejdet i tæt dialog med LERs aktører og SDFI skylder en stor tak til LERs følgegruppe, som består af 19 centrale interesse- og brancheorganisationer, samt offentlige myndigheder.

Målgruppe

Kategori

Verdensmål

  • 6. Rent vand og sanitet
  • 7. Bæredygtig energi
  • 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • 9. Industri, innovation og infrastruktur
  • 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • 12. Ansvarligt forbrug og produktion
  • 13. Klimaindsats