Ledningsejerregisteret forebygger graveskader

Ledningsejerregistret er et landsdækkende register over ledningsejere. Registrets formål er at sikre bedre forsyningssikkerhed til borgere og erhverv. Alle, der professionelt skal grave i jorden, skal indhente oplysninger om ledningernes placering ved at foretage en graveforespørgsel i LER. LER formidler kontakten til ledningsejerne som så informerer graveaktørerne om hvor deres ledninger er beliggende indenfor graveområdet.

Oplysning om ledningers præcise beliggenhed findes kun hos den enkelte ledningsejer. LER gør det let for graveaktøren at få viden om, hvem der har ledninger i et graveområde. Derudover bruges det til hjælp i formidlingen og kontakten til berørte ledningsejerne, når der skal gives information om hvem der skal grave hvor og hvornår det sker.

Regelgrundlaget
Alle ledningsejere i Danmark er forpligtede til at indberette den geografiske udstrækning af deres ledningsnet (også kaldet interesseområder) i LER. Det sker ved, at indtegne de arealer, som ledningsejeren forsyner. Tilsvarende er alle entreprenører mm., der skal grave i jorden, forpligtigede til at lave en graveforespørgsel ved, at indtegne det aktuelle graveområde. Ledningsejerne er forpligtede til inden 5 arbejdsdage efter de har modtaget en graveforespørgsel, at fremsende tegninger over ledningernes placering. Graveaktøren betaler for at benytte LER, mens det er gratis for ledningsejerne at indberette interesseområder. Ved at indberette interesseområder sikrer ledningsejere sig mod overgravede ledninger og sparer udgifter til genetablering af overgravede ledninger.

LER-systemet
LER-systemet er en web-applikation til ledningsejere og graveaktører. Ledningsejere skal indtegne deres interesseområder og graveaktører skal indtegne deres graveområder i LER eller evt uploade data manuelt.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal brugerne identificere sig med digital signatur.
Til LER-opgaven er knyttet en helpdesk, hvor brugere kan henvende sig, hvis de har problemer med LER-systemet. Registret ejes af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og varetages af COWI.

Integration via webservices
LER-systemet udstiller data vedrørende graveforespørgsler som WMS/WFS-services. Ledningsejerne har mulighed for at benytte en maskinel integration mellem deres ledningsregistreringssystem og LER. Via integrationen kan alle data i graveforespørgslen hentes på struktureret form. Herefter er det op til ledningsregistreringssystemet at anvende disse data til en mere eller mindre automatiseret besvarelse af graveforespørgslerne. En liste over udviklere der tilbyder en sådan service kan ses på LERs hjemmeside www.ler.dk