Langt ude? Fra rummet til datadrevet forvaltning

Københavns Teknik- og Miljøforvaltningen har brugt satellitdata til at beregne og analysere borgernes afstand til grønne arealer.

Med kommuneplanen 2015 besluttede Borgerrepræsentationen i København, at der frem mod kommuneplan 2019 skulle udarbejdes, en analyse af behovet for store og mellemstore grønne områder i København. Teknik- og Miljøforvaltningen har derfor gennemført en analyse af potentialerne for udvikling af Københavns grønne struktur – herunder behov for nye store og mellemstore grønne områder.

Bydata har i samarbejde med kontoret Klima & Byrum i løbet af 2018, arbejdet på at analysere hvor grønt København er, samt hvad det betyder for borgerne. I 2018 er der blevet arbejdet med at få analyseret borgernes sammenhæng til det grønne, så det kan bruges som et strategisk mål til Kommuneplan 2019 (den plan der lægger rammen for Københavns udvikling over de næste 4 år).

Ved hjælp af satellitbilleder er de grønne arealer i byen udpeget. Disse er brugt til at validere København Kommunes register over grønne arealer, hvorefter arealer over en vis størrelse er udvalgt. Derefter er der foretaget en analyse af, hvor langt Københavnere har til disse arealer. Alt dette danner grundlaget for forvaltningens arbejde med, at spille ind til den kommende Kommuneplan.

Projektet har ført flere ting med sig. For det første står forvaltningen på et solidt analysefundament, hvor vi ved hjælp af data bedre kan kvalificere beslutninger. For det andet har det genereret en interesse og efterspørgsel på afledte produkter baseret på satellitdata. Og afslutningsvis har det skabt fokus på hvordan nye teknologier kan bruges til at understøtte kommunens politiske visioner.

Overordnet set er det altså et godt eksempel på at den bedste indgangsvinkel til at introducere nye data eller løsninger, er at løse en konkret problemstilling og skabe værdi i forretningen. De indsamlede erfaringer og arbejdsgange kan bruges som løftestang for at udnytte potentialet endnu mere.