Landsdækkende frie skråfoto

Danmark er det første land i verden, der udstiller landsdækkende skråfotos som frie offentlige data.

SDFE udstiller 1,3 millioner skråfotos i høj opløsning over Danmark som frie data. SDFE har i løbet af 2017 og 2018 fået produceret det første landsdækkende danske datasæt af skråfotos nogensinde.

Skråfotos er flyfotos, som afbilleder jordoverfladen ”set skråt ovenfra”, så man kan se facader på bygninger mv. fra alle fire verdenshjørner. Det forventes, at de kan skabe værdi i både den offentlige og den private sektor.
SDFE har produceret de landsdækkende skråfotos, så de kan indgå i forvaltningsgrundlaget for ejendomsvurderinger, men styrelsen forventer, at data kan bruges i mange andre grene af den offentlige forvaltning.

Man kan kigge på skråfotos på SDFEs nye webløsning. Løsningen viser et oversigtskort, et lodbillede samt de fire skråfotos for et punkt. Det er muligt at søge et punkt frem ud fra adressesøgning, men det er også muligt at navigere sig frem til et interessant punkt ved hjælp af oversigtskortet. Et enkelt klik i kortet giver brugeren alle billederne for det valgte punkt. Hvis man ønsker at dele et billede med andre, er dette også muligt – enten ved at hente hele billedet eller ved at hente et link, der kan sendes videre. Webløsningen er udstyret med en menu i venstre side, hvor man kan vælge flere værktøjer til eller fra, I menuen findes også forklaringer på funktionerne.

Hvis man ønsker at arbejde med skråfotos på sin egen computer, er det også muligt at downloade skråfotos på Kortforsyningen. På Kortforsyningen kan man udpege en kvadrat på 1×1 kilometer eller mere, som man herefter får leveret alle skråfotos for.

På sigt tænkes skrå fotos at kunne indgå i planlægning eller i sagsbehandlingen af byggesager i kommunerne, hvor skråfotos kan understøtte arbejdet med indhente information. Med skråfotos kan sagsbehandleren se facader og sider på bygninger, og det gør, at man kan undgå nogle ture ’i marken’ for at besigtige bygninger. Inden for den private sektor forudses det, at skråfotos kan benyttes i forbindelse med nye løsninger til visualiseringer og til 3D-bymodeller