Kortlægning af omkostningszoner for elnet

Atkins har bistået Dansk Energi med at opbygge en ny og forbedret benchmark-model til fastlæggelse af effektivitetskrav for netselskaber.

Et led i den nye model er at inddele elnettet i tre geografiske zoner, som afspejler tre omkostningsniveauer for at drive elnettet.

Atkins har i samarbejde med Dansk Energi (DE) udpeget en række arealer i Danmark, som anses for at have forskellige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for elnet. Drift- og vedligeholdelsesomkostninger for elnet er forskellige alt efter om det er placeret i landzone, by-zone eller i den særlige city-zone.udviklet en GIS-model med udgangspunkt i data fra Den offentlige Informationsserver (OIS). Data er i projektforløbet blevet undersøgt og analyseret for deres anvendelighed.

De endelige data, der er udvalgt til udpegningen af arealer, er adressedata fra OSAK og ejendomsdata fra BBR, som begge stammer fra OIS:

1. Offentlige Standard Adresser med Koordinater, (OSAK) samt
2. Bygge- og Boligregisteret, (BBR)

Adressedata fra OSAK og BBR er brugt som et udtryk for befæstningsgrad og bygningsdensitet og deraf følgende forskellige omkostninger til vedligeholdelse og drift.