Kortlæg nomadefamilierne

Mange sager når medierne om de såkaldte nomadefamilier der flytter fra kommune til kommune for at undgå kommunal indgriben – med store risici for ikke mindst børn til følge. Ved at kortlægge nomadefamilierne kan risikoen for fremtidige ulykker begrænses. Geodata kan være nøglen sådan at individoplysninger ikke frigives – men børnene er vigtigst.

Mange sager når medierne om de såkaldte nomadefamilier der flytter fra kommune til kommune for at undgå kommunal indgriben – med store risici for ikke mindst børn til følge.

Familier med vanrøgt og misbrug flytter ofte, men det er ikke altid at sagmappen automatisk flytter med. Det betyder konkret at de kommuner som ‘mister’ familierne, ikke formår, når eller ved hvordan de skal følge familierne videre – og kommunerne som tager imod, ved måske ikke nok om dem til at rette fokus i tide.

Over halvdelen af de danske kommuner er ikke med i et nomaderegister, det såkaldte DUBU-register, der deler informationer om udsatte børn på tværs af kommuner. Det er uheldigt – men måske kan et alternativ udarbejdes der kortlægger og således pinpointer kommuner som bør have et ekstra vågent øje.

Ved at kortlægge nomadefamilierne kan risikoen for fremtidige ulykker begrænses. Geodata kan være nøglen sådan at individoplysninger ikke frigives – på kort kan alene ‘de røde prikker’ angive familierne og deres flyttemønstre. Personhenførbare oplysninger er ikke nødvendige – det er tilstrækkeligt med andre informationsbærende nøgler der bruges på kortet. Og uanset: Børnene er vigtigst.

Dette eksempel er endnu ikke i drift, men er tænkt som forslag/koncept.

De danske medier har i den seneste tid diskuteret et register (DUBU) som landets kommuner melder sig til på, for at udveksle og koordinere oplysninger om de såkaldte ‘nomadefamilier’. Mens kun omkring halvdelen af landets kommuner er tilmeldt endnu, må nogen tænke over og finde et alternativ til at identificere nomadefamilierne.

Et sådant alternativ kan laves hvis familiers flyttemønstre fra kommune til kommune (fra sagsmappe til sagsmappe) bliver kortlagt. Højfrekvente flytninger (fx med ‘flag’ for kontakter til det offentlige) kan vise hvor modtagerkommuner skal være ekstra opmærksomme.

De enkelte kommuner har egne processer og handleplaner for at finde, følge op hos og hjælpe nomadefamilierne (læs fx hvordan Halsnæs Kommune griber det an.)

Den her skitserede løsning sigter derfor på at tilbyde et samarbejde på tværs af kommunerne; det kræver bidrag fra kommuner og leverandører/aktører som kan etablere et samarbejde.

Elementer i en løsning tænkes at være
– adgang til anonymiserede (og dog genkendelige/brugbare) informationer om flytninger
– adgang til kommunale (anonymiserede) oplysninger om sager
– API (udviklingsmiljø) til en kortløsning