Kort over højder afslører spor fra fortiden

Danmarks kulturarv bliver både rigere og lettere at registrere og beskytte, når Kort- og Matrikelstyrelsens digitale Højdemodel tages i brug.

Højdemodellen giver både arkæologer og lægmænd en unik landskabsforståelse med et direkte og visuelt udtryk. Den detaljerede terrænopmåling med laser gør, at selv små højdeforskelle opdages. Dermed er det muligt at ‘se’ hvilke spor fra fortiden, der gemmer sig i terrænet under skove og beplantning. Kulturarvsstyrelsen kan nu også mere effektivt registrere og planlægge tilsynet med fredede fortidsminder.

Registrering og bedre bevaring
Højdemodellen er, ifølge konsulent i Kulturarvsstyrelsen Niels-Christian Clemmensen, lidt af en revolution. ”Jeg har set en del, men det her slår alt. Det er simpelthen fabelagtigt, hvad man kan få ud af data fra modellen. Ikke alene kan vi finde og bevare fortidsminderne – vi kan også planlægge tilsynet med de fredede fortidsminder mere effektivt.”

Når fortidsminderne er synlige og registrerede, mindskes risikoen for at landbrug og skovbrug uforvarende kommer til at gøre skade  ved for eksempel at pløje gravhøje ned.

Bittesmå variationer bliver synlige
Fordi højdemodellen kan finde bittesmå variationer i terrænet, selv under tæt skov eller krat, er det en stor hjælp til at finde nye fortidsminder. Selv fortidsminder, der ellers er svære at finde –  som enkeltgravskulturens små høje, eller ringgrøfter eller de stort set flade tuegrave fra jernalderen – kan nu ses på kortet. Andre fortidsminder, der bliver synlige med højdemålingen, er overpløjede gravhøje, forsvarsanlæg, markskel fra jernalderen samt gamle vejforløb.

Når den detaljerede terrænopmåling med laser opdager de små højdeforskelle, afgør arkæologer dernæst, om mønstrene skyldes vores forfædres færden i landskabet.

Læs mere
Om Danmarks Højdemodel