Koordineret dataindsamling

Igennem en koordineret indsats for indsamling af data i forundersøgelsen til Letbaneprojektet sparer 11 kommuner mange resurser – og effektiviserer processen.

11 københavnske kommuner kan se frem til ekspropriering, opkøb, anlæg o.a., når den planlagte letbanen skal anlægges. De relevante data skal inden da findes og sammenstilles, så planlæggere og aktører får ét sammenhængende data- og beslutningsgrundlag. Et samarbejde mellem kommuner og øvrige aktører giver store besparelser både her og nu og i det lange løb.

En letbane – en god forretning
Med en ny trafikåre gennem hovedstadsområdet kan de kommuner som letbanen vil gå igennem forvente at tiltrække titusindvis af nye borgere og arbejdspladser. Det offentlige vil høste milliarder på stigende grundværdier, og trængslen på Ring 3 og Motorring 3 lettes.

En af de første ting, som skal sikres, er, at letbanen planlægges det rigtige sted. Det kræver en omfattende indsamling af data fra hver af de involverede kommuner: Lokal- og kommuneplaner, ejerforhold på tilstødende matrikler samt de helt præcise fysiske mål i de tekniske FOT-data i de fællesoffentlige datasamlinger.

Indsamling af data i fællesskab indebærer 2 klare fordele:

  1. Ét samlet datasæt frem for 11 brudstykker, som bagefter skal samles til ét.
  2. Datagrundlaget bliver sømløst over kommunegrænserne. Hvis det overhovedet ville være opnåeligt med data fra 11 kilder, ville det i bedste fald kræve en stor arbejdsindsats.

Derfor er der store resursemæssige gevinster hele vejen rundt i det samarbejdsprojekt som de involverede kommuner har indgået.

De 11 deltagende kommuner er: Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Glostrup, Rødovre, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Vallensbæk, Ishøj og Albertslund

Forundersøgelsen bliver efterfulgt af en udbudsfase og senere en detailprojektering, som begge vil kræve en ny dataindsamling på et opdateret datagrundlag. Med den valgte metode kører analyse og udtræk blot igen på nye FOT-, plan- og matrikeldata.

De tekniske løsninger
Løsningen trækker på data og dataservices fra de fællesoffentlige databaser til en fælles SQL-database, hvori selve geodata analysen udføres og som tjener som kortmotor i en webløsning. Det sikrer en uafhængighed af kommunernes egne GIS-miljøer og kan udstille analysen på web.