Københavns Kommunes opfølgning på skybrudsprojekter

LedelsesInformations værktøj med økonomiske data, GIS-data og tekstrapporter i én løsning til alle kommunens skybrudsprojekter. 

Hvordan får man et Excel-ark med 200 kolonner, GIS-data for 300 projekter, skybrudsgrene med ekstra oplysninger og dokumenter ind i ét samlet værktøj, der på en overskuelig måde kan sammenholde de store mængder data?

COWI og Københavns Kommune har udviklet et LedelsesInformationsVærktøj til håndtering af ovennævnte problemstillinger. Værktøjet skal bruges til styring af alle kommunens skybrudsprojekter ved at forbinde økonomiske data, GIS-data og tekstrapporter i én løsning. Herigennem kan der nemt skabes et klart overblik over, hvad status er på enten flere projekter sammenholdt i geografiske områder eller for et enkelt projekt.

Selve løsningen er webbaseret og har to indgange – administration og visning.