Klima-Lavbundskortet

Klima-Lavbundskortet er en brugervenlig hjemmeside, der gør det lettere for lodsejere, kommuner og konsulentvirksomheder at screene for projektmuligheder under Klima-Lavbundsordningen. Klima-Lavbundskortet identificerer de kulstofrige lavbundsarealer, som ved vådlægning vil give den største effekt i forhold til at mindske CO2-udledning samt bidrage med synergi til bl.a. natur og vandmiljø. Udtagning af kulstofrig lavbundsjord er er en vigtig brik i den samlede indsats for at reducere landbrugets CO2-udledning. Det er målsætningen, at der inden 2030 skal udtages 100.000 ha lavbundsjord inkl. randarealer.