KAMP – Klimatilpasning- og Arealanvendelsesværktøj for Miljø- og Planmedarbejdere

Formål
Projektets overordnede mål er at understøtte samarbejdet om klimatilpasning både i kommunerne på tværs af planmedarbejdere og teknik- og miljømedarbejdere, og på tværs af kommuner, ved at give adgang til bedre information, data og værktøjer til planlægning af klimatilpasning. Målet er, at give den enkelte medarbejder et samlet overblik på screeningsniveau, for både arealdata og påvirkningsdata uden forhåndskendskab til modeller og avancerede GIS-værktøjer. De kommunale miljø- og planmedarbejdere vil få et bedre grundlag for at inddrage konsekvenserne af klimaforandringer i deres arbejde med planlægningen af det fremtidige klimatilpassede samfund i både by og på land.

Udstilling af nationale data
KAMP vil sammenstille en række relevante Arealdata herunder bygninger, natur, fredninger, planområder, jordforureninger med påvirkningsdata i form af bluespot-kort, havstigninger, terrænnært grundvand og vandløb, Værktøjet vil udstille nationale data og der er derfor behov for at løsninger sammentænkes med lokale behov og arbejdsprocesser. Der vil altid være lokale data og forhold, som er specifikke for den enkelte kommune.

Tilgængelighed og brugervenlighed
Værktøjet vil være offentligt tilgængeligt på Klimatilpasning.dk. Borgere vil have mulighed for at undersøge hvordan deres lokalområde i fremtiden forventes at blive påvirket af øget vandmængder i fremtidens klimascenarier. Dette er interessant for bl.a. huskøbere samt husejere der ønsker at sikre deres ejendom mod klimaforandringer. Der fokuseres på formidling og brugervenlighed, da hverken kendskab til GIS, avancerede modelberegninger eller dyb faglig viden skal være en forudsætning for at tilegne sig viden om klimatilpasning.

Tidsperspektiv
Værktøjet forventes lanceret med en version 1 ultimo 2020.

Målgruppe

Kategori

Verdensmål

  • 9. Industri, innovation og infrastruktur
  • 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • 13. Klimaindsats
  • 17. Partnerskaber for handling