Hvorlangterder.dk – kortvisning med bred fokus

Hvorlangterder.dk viser afstande og ruter til interessepunkter, enten fra hvor du befinder dig lige nu med din GPS eller fra en adresse, du indtaster. Find hurtigt og nemt nærmeste apotek hvis du akut har brug for at hente receptmedicin eller se, hvor det nærmeste supermarked er, når du har lånt din onkels sommerhus.

”Hvor langt er der til det nærmeste supermarked? ”, har du måske spurgt dig selv på et tidspunkt, hvor du har befundet dig et sted, du ikke kender. Idéen til hvorlangterder.dk og det bagvedliggende API udspringer af et privat behov for at finde vej til nærmeste apotek på en sommerhustur, men API’ets potentiale og almene brugbarhed har vist sig at være langt større end beregnet.

Afstanden er beregnet for mest effektive rute med bil, cykel eller gang og ikke i fugleflugt, hvilket giver et mere retvisende billede af afstande og rejsetid. Beregningen laves på vejnettet som holdes opdateret, så resultaterne er pålidelige.

På den måde kan du som boligsøger se, hvor langt det nye hus, du har i kikkerten, reelt er i gåafstand fra kysten og ikke ejendomsmæglerens fugleflugt, der får det til at virke tættere på.

Alle data på hvorlangterder.dk er hentet fra højest mulige datakilde for at gøre outputtet så pålideligt som muligt. Den funktion du oplever på siden, er et meget basalt output, der har en enkelt umiddelbar brugbarhed; find nærmeste interessepunkt fra et givet punkt. Men mange andre forhold kan gøres tilgængelige ved at lægge andre geodata-lag ind over API’et og lave enkelte justeringer for at opnå skræddersyede løsninger.

På hvorlangterder.dk er der lagt et kommunedatalag ind, som viser kommunegrænsen og når en kommune er valgt, vil kortet kun vise de valgte interessepunkter inden for den pågældende kommune. Man kan fx se alle kommunens skoler, daginstitutioner og legepladser og med viamaps løsning kan en kommune vise disse interessepunkter på sin hjemmeside – faktisk ethvert datalag kommunen har brug for at vise. Det kan også bruges, hvis en kommune vil undersøge, om der er brug for at etablere en ny vuggestue ved at uploade bopælsdata for kommunens vuggestuebørn og sammenholde det med hvor, der allerede ligger vuggestuer. Det vil give et billede af hvor befolkningstætheden af vuggestuebørn er høj og om der er en vuggestue i det område.

Indtil videre har der været interesse for løsningen fra private individer, den finansielle sektor, ejendomsmæglere, kommuner og ministerier. Mulighederne er mange og der kan, med en relativt lille indsats, skabes komplicerede løsninger, der kan skræddersys til de behov, kunden måtte have.

Den simple løsning, ”hvor langt er der fra… til nærmeste… ”, kan desuden uden problemer udbygges med flere interessepunkter – alt efter borgernes ønsker – så løsningen bliver endnu mere brugbar for den almene borger. Det kunne være sportsfaciliteter som fodboldbaner, skateboardramper eller idrætshaller eller noget helt andet, vi ikke har tænkt på.

Det tekniske: hvorlangterder.dk bruger DAWAS service til at finde input adresser, og trækker afstande fra viamaps API. Afstandene beregnes on-the-fly ved hjælp af en modificeret Dijkstra algoritme. Der bruges Mapbox som baggrundskort og Open Street Map som vejnet.